Antalet patienter med covid-19 minskar nu på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men pandemin fortsätter att påverka sjukhuset. Samtidigt har antalet patienter med andra tillstånd ökat jämfört med förra året.

- Sommarperioden har börjat och det är såklart positivt att antalet patienter med covid-19 minskar tydligt. Det ger sjukhuset bättre förutsättningar inför sommaren. Sjukhusets medarbetare har stort behov av återhämtning, samtidigt som vi har ansvar för att ta hand om de patienter som väntar på vård, säger styrelseordförande Gustaf Josefson (M).

Sjukhuset arbetar för att sommaren ska bli så bra som möjligt för patienter och medarbetare. Den sjukhusövergripande särskilda pandemigruppen fortsätter sitt uppdrag och har täta avstämningar med ledningsgruppen under hela sommaren. Det finns en aktiv beredskap för att hantera förändringar i pandemins utveckling, eller andra händelser som kan påverka behovet av vård.

2021 har hittills inneburit stora ansträngningar för sjukhusets medarbetare som under pandemins andra och tredje våg fortsatt att utveckla nya samarbeten och hjälpts åt över organisationsgränser. Många medarbetare har utbildats för att kunna gå in och stötta covidvården. Behovet av återhämtning bland medarbetarna är stort och det finns en sjukhusövergripande plan för detta.

Samtidigt är antalet patienter som söker vård nu lika många som innan pandemin. 86 507 patienter har hittills i år besökt någon av akutmottagningarna. Under mars, april och maj 2021 har antalet besök ökat med 19% jämfört med samma månader 2020. Det visar månadsrapporten för maj som antagits av sjukhusets styrelse.

Omställningen till fler digitala besök har fortsatt under 2021. Hittills i år har 35 100 fysiska besök ersatts av videomöten. Bedömningar av teledermatologiska bilder inom hudsjukvården har ökat med 10% sedan 2019, vilket ökar tillgången till specialistsjukvård vid universitetssjukhuset.


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000