3 200 företag inom fastighetsförvaltning gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till mer än två miljarder. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom fastighetsförvaltning från landets alla myndigheter, kommuner och regioner. Den visar att sammanlagt 3 200 företag inom branschen gjort affärer för närmare 2,4 miljarder med offentliga köpare under 2020. Regionerna står för den största delen av fastighetsförvaltarnas offentliga affärer och en av de största leverantörerna är också Region Stockholms eget fastighetsbolag Locum. Affärsvärdet för regionernas offentliga inköp inom fastighetsförvaltning är drygt en miljard. 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter. 

De tio största företagen inom fastighetsförvaltning  på den offentliga marknaden 2020 är: 

 

Lassila & Tikanoja FM AB 

LOCUM Aktiebolag 

Primär Fastighetsförvaltning Aktiebolag 

Falkenbergs Bostadsaktiebolag 

KBAB Service Aktiebolag 

RIKSBYGGEN EK FÖR 

Cemi AB 

Fastighetssnabben Aktiebolag 

Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB 

Vadstena förvaltnings Aktiebolag 

  

De tre största leverantörerna, borträknat Locum som står för 480 mkr, i branschen fastighetsförvaltning 2020 är:   

 

Lassila & Tikanoja FM AB 

                               

 

 535 miljoner  

Primär Fastighetsförvaltning Aktiebolag 

 

223 miljoner   

 

Falkenbergs Bostadsaktiebolag 

128 miljoner 

 

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår. 

Om PublicInsight

PublicInsight är ett Public Tech-bolag som förenklar den offentliga affären och är en av de ledande experterna inom rådgivning på den offentliga marknaden. Med ett ekosystem av digitala och konsultativa tjänster bidrar PublicInsight till att köpare och leverantörer kan skapa fungerande affärsprocesser för den offentliga marknaden och hjälper aktörer på den offentliga marknaden att hitta rätt affärer. PublicInsight drivs av övertygelsen om att en ökad transparens och större tillgänglighet stärker intresset för offentliga affärer – vilket i sin tur leder till ökad konkurrens och bättre nytta för våra skattemedel.

Läs mer på publicinsight.se eller företagets LinkedInKontakt