De tillfälliga asylboendena Bergeforsparken Stugby och Camping, Källvägen, SFAB ABK samt Kramfors 3_3 och 3_4 avvecklas fram till den 30 juni 2018. Migrationsverket strävar efter att erbjuda de boende plats på andra asylboenden i närområdet. I och med detta avvecklas de sista tillfälliga anläggningsboendena i region Nord.

Det är fortsatt färre människor som söker asyl i Sverige och de som behöver ett boende har därmed minskat kraftigt det senaste året. Migrationsverket avvecklar därför de sista upphandlade asylboendena i hela Sverige under första halvåret 2018. Det handlar totalt om 58 boenden som avvecklas etappvis, i denna etapp omfattas fem boenden i Västernorrland.

– Det är tråkigt att behöva avveckla väl fungerande asylboenden där asylsökande trivs och många volontärer visat ett otroligt engagemang, säger Håkan Hansi, Regionchef, Migrationsverket region Nord.

Migrationsverket kommer att erbjuda de som är asylsökande plats på andra asylboenden senast två veckor innan flytt. De asylsökande som vill har även möjlighet att ordna med ett eget boende, till exempel hos vänner eller släktingar. De som redan har fått beslut om uppehållstillstånd kommer att få en plats i en anvisad kommun.

– Vi ska som myndighet hushålla med statens resurser och följa de lagar och regler som gäller för upphandling. Därmed måste vi avveckla de dyraste boendena först och det är de upphandlade boendena, säger Håkan Hansi.

Totalt omfattar dessa fem boenden 312 platser, antalet boende är i dagsläget 227. Migrationsverket har informerat de boende på Bergeforsparken Stugby och Camping, Källvägen, SFAB ABK samt Kramfors 3_3 och 3_4 om att asylboendet avvecklas.

Denna etapp innebär avveckling av de sista tillfälliga boenden i Västernorrland som omfattades av den aktuella upphandlingen. Den nationella avvecklingen omfattar ytterligare en etapp som omfattar sju boenden i andra regioner som ska vara avvecklade den 31 juli 2018.

För frågor eller telefonintervjuer kontakta:

Migrationsverkets presstjänst, 010-485 66 55

Boenden som kommer avvecklas med sista utflytt 2018-06-30

Boende Län Kommun Belagda platser Sista utflytt Kramfors ram 3-4 Västernorrlands län Kramfors 22 2018-06-30 SFAB ABK Västernorrlands län Sollefteå 36 2018-06-30 Källvägen Västernorrlands län Kramfors 55 2018-06-30 Kramfors Ram 3-3 Västernorrlands län Kramfors 63 2018-06-30 Bergeforsparken Stugby & Camping Västernorrlands län Timrå 51 2018-06-30 Totalt 227Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.