De fem forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är:

Fem forskare har utsetts till 2018 års Pro Futura-forskare. Det är den trettonde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett 2018 års Pro Futura-forskare. Fem forskare har valts ut av 33 nominerade. Beredningen av har utförts av Scas i Uppsala. De fem forskarna har sett ut med ledning av kvaliteten i deras forskning samt en bedömning av förmågan att arbeta självständigt och nydanande. Detta är den trettonde omgången av programmet, som blivit en förebild för hur framgångsrik forskning kan organiseras.

Pro Futuras popularitet beror på den utmärkta miljö som forskarna blir en del av vid Scas, samt på den starka position som programmet visat sig ge. Forskare från programmet har kommit att inta viktiga poster på universiteten, i forskningsråd och akademier, både i Sverige och utomlands.

Björn Wittrock, Scas föreståndare, gläds över att Pro Futura stimulerar högskolor och universitet att rekrytera forskare tidigt i karriären också från andra universitet och länder.

- Programmet har skapat förutsättningar för vetenskaplig gemenskap mellan unga forskare över disciplin- och nationsgränser, säger han.

Urvalsprocessen till Pro Futura är mycket omsorgsfull. En internationellt erfaren beredningsgrupp har granskat samtliga nominerade, som därpå har intervjuats. Göran Blomqvist, vd vid Riksbankens Jubileumsfond, menar att dessa ambitiösa satsningar på humaniora och samhällsvetenskap i dag blivit allt viktigare.

- Svenska universitet saknar tyvärr fortfarande en tydlig karriär för unga forskare. Pro Futura visar vi hur en internationellt gångbar och attraktiv anställning kan utformas, säger Göran Blomqvist.

Göran Blomqvist gläder sig därtill mycket åt att lärosätena denna gång verkligen har ansträngt sig att nominera forskare av båda könen, 17 kvinnor och 16 män nominerades.

För att i ytterligare stärka unga och framgångsrika forskare har Riksbankens Jubileumsfond för andra året i rad valt att satsa på ytterligare tre lovande forskare bland dem som lärosätena nominerade. De tilldelas RJ 1 year reseach grant, som ger dem möjlighet och frihet att utveckla sina vetenskapliga idéer.

De fem forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är:

Fredrik Charpentier Ljungqvist, föreslagen av Stockholms universitet. Hans forskning kommer att handla om att undersöka den relativa betydelsen av klimatmässiga respektive samhälleliga faktorer för hungersnöd i Europa mellan 1500 och 1800.

Eric Cullhed, föreslagen av Uppsala universitet. Hans forskning är inriktad på språket och syftar till att definiera och klassificera det ordförråd som användes i grekiska och romerska estetiska beskrivningar.

Karin Jensen, föreslagen av Karolinska Institutet. Hennes mål är att avgöra hur psykosociala faktorer formar hälsan, och bland annat planerar hon att utföra placeboundersökningar i både terapi och kirurgi.

Sarah Nouwen, föreslagen av universitetet i Cambridge. Hennes projekt handlar om normer i internationella fredsförhandlingar.

Orri Stefánsson, föreslagen av Stockholms universitet. Hans planerade studie avser att se över de analytiska verktyg som används vid bedömningar av miljöpolitiska strategier så att risken för katastrofer också kan tas med i beslutfattandet.

De tre forskare som får RJ 1 year research grant är:

Jenny Pelletier, föreslagen av Göteborgs universitet. Hon kommer att forska om medeltida filosofer som William Ockham, Walter Chatton och Adam Wodeham.

Ann-Kristin Kölln, föreslagen av Göteborgs universitet. Hon planerar att forska om politiska partiers institutionella legitimitet.

Ewan Jones, föreslagen av universitetet i Cambridge. Hans forskning kommer att fokusera på den så kallade systemteorin.

Kontakta Scas för mer information: 018-557085 eller info@swedishcollegium.se

Eller forskningssekreterare AnnaLena Hållner som berett ärendet på Riksbankens Jubileumsfond, annalena.hallner@rj.seStiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435