I en replik till Geotecs debattartikel i UNT (UNT debatt 7/5) skriver Miljö- och Hälsoskyddsnämndens ordförande, Urban Wästljung, att 99% av alla ansökningar om geoenergi tillstyrks. Alla avslag utom ett har varit av grundvattenskyddande karaktär.

- Det är roligt att kommunen värdesätter geoenergin och ser den som ett bra alternativ. Men det fall dem hänvisar till, är ett för mycket. Och läser man motiveringen i det enskilda fallet behöver man inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att dra slutsatsen att kommunen går fjärrvärmens ärenden. Säger Johan Barth, vd för Geotec

I motiveringen för bostadsrättsföreningens Stråken avslag står: ”Resurshushållningsmässigt så är det ur samhällsmässigt perspektiv ofördelaktigt att nyttja värmepumpar inom ett fjärrvärmeområde eftersom förutsättningarna för elproduktion i kraftvärmeverken minskar.”

-Hela resonemanget från kommunen visar att man har grävt ner sig i ett marginalelsresonemang. Det finns redan en prejudicerande dom i Värnamo från Miljööverdomstolen, som kommunen borde luta sig mot, fortsätter Johan Barth. - Nu har man fått en till i fallet med IKEA! 

- Kommunens hantering med IKEA är beklämmande. Hela överklagandet handlar om att kraftigt försvåra och fördyra processen för IKEA. Glädjande nog har IKEA värderat fördelarna med geoenergi så mycket att de orkade ta sig igenom hela vägen till Miljööverdomstolen, avslutar Johan Barth

Hela motrepliken på unt.se går att läsa härGeotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00