Fler anbud per upphandling med hjälp av artificiell intelligens, AI. Det är målet för ett Vinnovafinansierat projekt som leds av Borås Stad tillsammans med PublicInsight. Genom AI matchas behov med leverantörer och ger kommunen möjligheten att hitta och intressera fler aktörer samt förbättra dialogen inför upphandlingar. På sikt kan AI-matchningen förändra upphandlingsprocesserna i grunden.

 

Utmaningen i många upphandlingar är att ge nya och mindre leverantörer men också aktörer med innovativa produkter möjligheten att lämna anbud i upphandlingar. För många leverantörer är det svårt att hitta, skriva och vinna upphandlingar på grund av inlåsningar och ålderstigna processer. Allt detta gör det svårt för offentliga aktörer att nå sina övergripande mål, men också att hantera skattepengarna på ett optimalt sätt.

AI matchar behov med aktörer

För att möta den utmaningen har Borås Stad tagit på sig ledartröjan och inlett ett projekt med PublicInsight som partner. Projektet delfinansieras av Vinnova och använder machine learning och AI för att analysera data från alla Borås Stads tusentals genomförda inköp. Genom projektet ska mönster hittas som kan identifiera företag som liknar de företag som vunnit och deltagit i tidigare upphandlingar. Det gör det möjligt att kunna hitta även de aktörer som aldrig deltagit i en upphandlingsprocess, oavsett om det handlat om tidig dialog eller slutleverans.

Förändrar upphandlingsprocessen i grunden

– Genom insikterna från detta projekt kan vi lära oss mer om hur man kan matcha behov med relevanta aktörer som gör att det redan på ett tidigt skede kan skapas en dialog kring hur en upphandling ska utformas för att skapa störst nytta, säger Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight som står för utvecklingen av den tekniska lösningen i projektet.

Han pekar på att det är enorma värden i samhället som står på spel, det totala värdet av de offentliga inköpen i Sverige ligger på upp till närmare 1200 miljarder kronor per år, inkluderat de offentliga företag som också de lyder under upphandlingslagstiftningarna.

Borås Stad vill få vassare inköp

Borås Stad har satt höga ambitioner för sina inköp. Dessa ska ske på ett resursmässigt hållbart sätt i enlighet med de globala målen enligt Agenda 2030 och särskilt uppfylla krav på hållbarhet, socialt hänsynstagande samt öppna upp för små företag och innovationer.

– Vi ser att detta projekt kommer att ta oss en bra bit på vägen att öka vår förståelse kring hur vi kan bli bättre på att formulera såväl dialoger som upphandlingsunderlag så att nya och rätt leverantörer hittar fram till oss. Detta medför i sig en mer hållbar inköpsprocess och bör innebära en ökad effektivitet för varje spenderad inköpskrona, säger Iqbal Musaji, koncerninköpschef på Borås Stad

För frågor: 

Fredrik Tamm, PublicInsight AB      Telefon: 070-712 43 57

Iqbal Musaji, Borås Stad      Telefon: 033-35 7005

 

Om PublicInsight

PublicInsight är ett Public Tech-bolag som förenklar den offentliga affären och är en av de ledande experterna inom rådgivning på den offentliga marknaden. Med ett ekosystem av digitala och konsultativa tjänster bidrar PublicInsight till att köpare och leverantörer kan skapa fungerande affärsprocesser för den offentliga marknaden och hjälper aktörer på den offentliga marknaden att hitta rätt affärer. PublicInsight drivs av övertygelsen om att en ökad transparens och större tillgänglighet stärker intresset för offentliga affärer – vilket i sin tur leder till ökad konkurrens och bättre nytta för våra skattemedel.

Läs mer på publicinsight.se eller företagets LinkedInKontakt