Avvecklingen av apoteksmonopolet i juli 2009 har lett till ökad tillgänglighet till läkemedel för de flesta konsumenter men mindre tid för apotekspersonalen att ägna sig åt kompetensutveckling. På sikt kan det riskera säkerheten för patienter. Det visar en rapport från Statskontoret, som utvärderat apoteksomregleringen utifrån regeringens mål med reformen.

356 fler apotek…
Statskontoret konstaterar i sin rapport att det efter omregleringen har blivit 356 fler apotek, vilket är en ökning med 39 procent. Apoteken har också längre öppettider och fler apotek har söndagsöppet. Nästan samtliga nya apotek har etablerats i tätorter, men ett trettiotal har etablerats på platser som tidigare saknade apotek. Fem apotek som fanns före omregleringen har stängts, men inga av dessa ligger i glesbygd. Det finns i dag även närmare 5 700 försäljningsställen för receptfria läkemedel.

…men minskad kompetensutveckling för apotekspersonal
Apotekspersonalens kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning är avgörande för kompetensen och säkerheten på apoteken. Statskontorets utvärdering visar att förutsättningarna att utföra korrekta receptexpedieringar och ge råd till konsumenterna har blivit sämre efter omregleringen. Även konsumenterna är mindre nöjda med apotekens rådgivning. Sex av tio apoteksanställda upplever också försämrade möjligheter till kompetensutveckling. På längre sikt kan detta innebära en risk för patientsäkerheten genom att patienterna inte får rätt information om sina läkemedel.

Viktigt med fungerande tillsyn på apoteksområdet
Statskontoret konstaterar att Läkemedelsverket har en fungerande tillsyn av apoteken i dag, även om den kom igång sent efter omregleringen. Däremot finns det brister i kommunernas kontroll när det gäller försäljningen av receptfria läkemedel.

- Läkemedel är potentiellt farliga produkter. En fungerande tillsyn av apotek och andra försäljningsställen är därför grundläggande för kompetensen och säkerheten på detta område, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Lägre priser med nya varumärken
Omregleringen har också lett till att det introducerats nya och billigare varumärken för många receptfria läkemedel. Bland några storsäljande läkemedel är priserna på de nya varumärkena 15 till 40 procent lägre än på etablerade varumärken.

Statskontorets uppdrag från regeringen har varit att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden. Omregleringen innebar bland annat att det statliga bolaget Apoteket AB:s monopol på apoteksverksamhet avvecklades och att det blev tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än apotek. I slutrapporten En omreglerad apoteksmarknad - slutrapport (2013:7)redovisar Statskontoret resultat och bedömer i vilken grad regeringens fem övergripande mål har uppfyllts. Statskontoret har också belyst apoteksmarknadens funktionssätt.

Läs rapporten En omreglerad apoteksmarknad

Kontakt:
Thomas Ringbom, utredare Statskontoret, tel 08-454 47 30 thomas.ringbom@statskontoret.se
Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26