Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett fem nya Flexit-forskare. Deras forskning kommer att bli till direkt nytta för de blivande arbetsgivarna.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett fem nya Flexit-forskare. Deras forskning kommer att bli till direkt nytta för de blivande arbetsgivarna.

De nya Flexit-forskarna blir anställda som in-houseforskare i Malmö stad, Bräcke diakoni, Göteborgs stad, Piteå kommun samt Norrbottens Kommuner. Genom att utlysa forskartjänster i samarbete med företag och organisationer vill RJ bidra till att förbättra samverkan och förståelsen för vad forskarna kan tillföra övriga samhällssektorer.

– Det är inte enbart genom att bedriva forskning som de tillför kompetens till verksamheterna utan även genom att vara delaktiga i det löpande arbetet, säger Torbjörn Eng, ansvarig för Flexit-satsningen på RJ.

Flexit-satsningen har pågått sedan 2010 och detta är den åttonde utlysningen. Organisationerna definierar områden inom sina verksamheter där de har behov av kunskapsutveckling. Därefter formulerar de sökande forskarna om detta till forskningsplaner. De antagna forskarna anställs i två år av företaget/organisationen, därefter tillbringar de ett sista år på en akademisk institution.

Efter en utvärdering för några år sedan öppnades Flexit även för mer seniora forskare.

– Det är inte bara relativt nydisputerade forskare som är intresserade av forskning utanför akademin utan även mer etablerade forskare vill ge sig ut. Vi märker helt klart av ett ökande intresse, inte minst i denna ansökningsomgång, Det är viktigt att vi kan erbjuda dem denna möjlighet – inte bara för forskarna själva, utan även för samhället. Forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap är en viktig del av samhället, säger Torbjörn Eng.

Flexit är öppet för disputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och ger finansiering för tre års forskning vid en organisation utanför akademin.

Flexit-forskarna:

  • Paula Mulinari, Malmö högskola i samarbete med Stadskontoret i Malmö stad: "Malmö funkar inte utan vårt arbete" En studie om utlandsfödda kvinnors arbetsmarknads deltagande.
  • Ola Segnestam-Larsson, Ersta Sköndal högskola i samarbete med Bräcke diakoni: Värde- och medskapande inom idéburen vård och omsorg: En fallstudie av förutsättningar, mekanismer och resultat inom Bräcke diakoni.
  • Sofia Lindström, Högskolan i Borås i samarbete med Kulturförvaltningen i Göteborgs stad: Deltagardrivna processer i offentlig verksamhet, Kulturförvaltningen, Göteborgs stad.
  • Ulrika Bergmark, Luleå tekniska universitet i samarbete med Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun: Integration av forskning i skolundervisningen Utbildningsförvaltningen Piteå kommun.
  • Catrine Kostenius, Luleå tekniska universitet i samarbete med FoUI, Norrbottens kommuner: Forskning om samverkande hälsoarbete för barn och unga, Norrbottens Kommuner, FoUI.Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435