Skolinspektionen pekar i veckan på brister i hur Stockholms förskolor arbetar med att motverka traditionella könsroller. Idag besöker Daniel Helldén, Miljöpartiets oppositionsborgarråd, Sveriges första HBT-certifierade förskola för att se hur de arbetar med genuspedagogik.

För att uppnå jämställdhet behöver samhället bryta föreställningarna om vad som är manligt och kvinnligt tidigt. Därför är förskolan en viktig plats som måste ge alla barn samma förutsättningar och möjligheter.

- Idag finns det uppenbara brister i jämställdhetsarbetet på Stockholms förskolor. Det visar inte minst Skolinspektionens tillsyn. För att uppnå jämställdhet behövs det en politik som skapar förutsättningar för ett samhälle där vi utgår från individen och inte förlegade föreställningar om kön, säger Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd i Stockholms stadshus.

I veckan har Skolinspektionen begärt kompletteringar från Stockholms stadsdelsnämnder gällande den granskning som gjordes i fjol. Skolinspektionens tillsyn visar att kvaliteten varierar mellan de kommunala förskolorna i Stockholm och att kommunen också har en lägre andel personal med pedagogisk högskoleutbildning jämfört med rikssnittet. De riktar också särskild kritik mot att förskolorna inte arbetar tillräckligt med att motverka traditionella könsmönster och könsroller.

- Vi vill ha utbildade genuspedagoger i Stockholms alla förskolor och att all personal har grundläggande kunskaper i jämställdhet, könsroller och heteronormativitet. Det är en viktig satsning för att ge alla barn samma möjligheter tidigt i livet, säger Daniel Helldén (MP).

Tid: Onsdag den 1 februari kl. 12.30

Plats: Nicolaigården i Gamla stan

Information om Nicolaigården:

Nicolaigården är en av Sveriges första HBT-certifierade förskolor. Det innebär att de aktivt arbetar med att erbjuda en god arbetsmiljö för sina medarbetare och ett respektfullt bemötande av föräldrar utifrån ett hbt-perspektiv.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm 
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02