Antalet hushåll med försörjningsstöd i Eskilstuna - och därmed kostnaderna - har minskat från 2013 och framåt. 2014 minskade kostnaderna för försörjningsstöd med 9 miljoner kronor jämfört med året innan. De tre första månaderna i år visar samma positiva trend. Kostnaderna har minskat med 5 miljoner kronor under första kvartalet 2015, jämfört med samma period året innan.

- Några av orsakerna till att försörjningsstödskostnaderna minskar är kommunens satsning på trainee som startade just 2013, ett mer processorienterat arbetssätt och ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan, säger Thure Morin, chef för Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen.

Han förklarar att även satsningar på yrkesutbildningar för försörjningsstödstagare och riktade arbetsmarknadsinsatser har bidragit.

- Effekten av både arbetsmarknads- och utbildningsinsatserna är att fler kan försörja sig själva i Eskilstuna. Framför allt bidrar det till en bättre social situation för familjer, barn och unga, vilket är glädjande, säger Thure Morin.

Under första kvartalet i år var det 150 färre hushåll med försörjningsstöd än samma period i fjol och drygt hälften av dessa är hushåll med personer som är mellan 18 och 24 år.

- För mig som socialdemokrat är det viktigt att vi lyckas med att stötta människor och att lyfta individer till egen försörjning, vilket skapar en större delaktighet i samhället. Att ge människor en andra chans, och ha rätt resurser för det, är avgörande för att lyckas. Nu ser vi att våra politiska ambitioner ger resultat. Att antal hushåll med försörjningsstöd i Eskilstuna minskar är ett tydligt tecken på det, säger Marie Svensson (S), ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Det ekonomiska resultatet och den positiva utvecklingen av minskat försörjningsstöd är en av punkterna på dagordningen vid Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, vilken äger rum onsdagen den 15 april 2015.

Thure Morin och Marie Svensson finns tillgängliga på telefon efter nämndsammaträdet, vilket beräknas avslutas klockan 15. Det finns också möjlighet att boka in enskilda intervjuer.

Kontaktpersoner:

Thure Morin, chef för Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, 073-950 60 78

Marie Svensson (S), ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 070-086 65 20

Therése Norén, kommunikationsstrateg, therese.noren@eskilstuna.se, 070-086 24 06
Kontakt


Eva Norberg

kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

070-089 37 38