Allt fler sorterar ut sina förpackningar och tidningar för återvinning. 20 år efter att producentansvaret infördes ser vi fortfarande en stigande trend.

Redan när mormor var ung var svenskarna vana vid att sortera ut tidningar och glas för att kunna användas igen. Idag säger 97 procent att de lämnar sina tidningar och andra trycksaker till återvinning – snudd på världsrekord! Glasförpackningar hamnar inte långt efter.

Även återvinning av metall-, plast- och pappersförpackningar har vunnit gehör. Drygt 80 procent av alla hushåll säger sig återvinna sina förpackningar så att materialen kan tas tillvara.

Läs mer om sopor och återvinning på www.sopor.nu

Visste du att

  • - det första officiella pantsystemet för glasflaskor startade redan 1884,
  • - producentansvaret för förpackningar och tidningar trädde i kraft 1994,
  • - sedan 2008 samlas både hårda och mjuka plastförpackningar in för återvinning.

Vill du veta mer? Kontakta webbredaktören Karin Jönsson, tel 040-35 66 17 eller karin.jonsson@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20