Ja, så är det faktiskt. För på Berättarministeriet är det för ovanlighetens skull ganska stor övervikt av kvinnliga ministrar. Vi kallar dem så, våra mest engagerade volontärer på Berättarministeriet. Därför drar vi nu igång en kampanj i syfte att rekrytera fler manliga volontärer.

I media, på Berättarministeriets hemsida och i sociala medier kommer man under de närmaste dagarna att få mer information om hur man gör för att på ett enkelt sätt bidra till att fler män engagerar sig i barns och ungas skrivande. Detta genom att nominera sig själv, eller en vän, kollega eller släkting att bli volontär på Berättarministeriet. Nominerar gör man antingen på vår hemsida eller via Facebook, Twitter och Instagram.

– Vi behöver fler volontärer till Södertälje, Järva och vår nya skrivarverkstad som snart öppnar i Hagsätra. Alla är välkomna, men just nu letar vi lite extra efter män, eftersom olika sorters förebilder är viktiga, säger Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig på Berättarministeriet.

För mer info, gå till vår hemsida: berattarministeriet.se

Detta är Berättarministeriet:

Berättarministeriet är en verksamhet som med hjälp av medarbetare och volontärer driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8 och 18 år i områden med hög arbetslöshet. Den första skrivarverkstaden öppnades i november 2011 i Södertälje. I april 2013 öppnades den andra, denna gång i Husby. Våren 2015 öppnas en tredje skrivarverkstad i Hagsätra.

För mer information och intervjuer med våra representanter, kontakta:

Colette van Luik, kommunikationsansvarig på Berättarministeriet.

colette@berattarministeriet.se. Telefon: 073 - 682 31 18.Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.


Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14