Med anledning av coronautbrottet i Sverige kommer regionstyrelsens arbetsutskott att sammanträda varje vecka med start på torsdag. Det beslutades i regionstyrelsen på tisdagen.

Dessutom får arbetsutskottet utökade befogenheter att fatta beslut.

– I och med coronautbrottet så kan det krävas snabba beslut. Därför behöver vi i arbetsutskottet träffas oftare, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Budgetarbetet skjuts på framtiden

På grund av det osäkra ekonomiska läget så skjuts beslutet om budget för 2021 fram.

Regionfullmäktiges sammanträde som skulle ägt rum den 8 april är inställt på grund av risken för smittspridning.

Läs hela pressmeddelandet.

Marie Lendahls
Pressekreterare
+46 470 58 96 70| + 46 709 84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se


Kontakt