Eskilstuna kommun testar att halvera förbudstiden på servicegatorna på Norr. Det innebär att 400 fler parkeringsmöjligheter frigörs under veckorna.

Eskilstuna kommun införde servicegator 2011 för att effektivisera drift och underhåll på de gator där kommunen är väghållare. En felparkerad bil som hindrar till  exempel renhållning innebär 15 meter ostädad gata.

Sedan servicegatorna infördes har Eskilstuna vuxit. Vi har fått fler gator och fler fastigheter. Det har inneburit att vi också ökat antal gator och områden som omfattas av parkeringsförbud mellan 15 oktober och 15 april.

Behovet av parkeringsplatser har också ökat i samband med att fler fastigheter har byggts.

För att skapa fler parkeringsmöjligheter kommer vi denna säsong att på prov halvera parkeringsförbudet på västra Norr. Parkeringsförbudet varar 8–12 istället för 8–16. Det innebär 80 möjliga parkeringsmöjligheter fler per dag klockan 12–16.

Om det fungerar bra denna säsong, som är en prövotid, kommer samma tider gälla nästa år.

– För att det ska fungera måste de som parkerar också respektera parkeringsförbudet, så att vi kommer fram med våra arbetsfordon. Parkeringsförbudet finns till av en anledning. En felparkerad bil innebär att vi inte kan utföra det arbete som är tänkt, säger verksamhetschef Mikael Arvidsson.

Denna säsong har vi prioriterat att skylta om gator och har inte hunnit uppdatera den digitala kartan. Så fort kartan är uppdaterad kommer den att finnas digitalt på Eskilstuna kommuns webbplats. Tänk på att det kan finnas fel i kartan; det är alltid skyltningen på plats som gäller!

Se vilka gator det gäller i bifogad kartbild.

För mer information om parkeringsövervakning, kontakta:
Tomas Bonér, avdelningschef på trafikavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen
016- 710 51 37

För frågor om drift och underhåll kontakta:
Mikael Arvidsson, verksamhetschef på gatuavdelningen
016-710 92 61

 


Bifogade filer

 Karta Överblick NorrKontakt


Eva Norberg

kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

070-089 37 38