Antalet skuldsatta i Eskilstuna kommun är 5,2 procent vilket ligger högre än riket, 3,8 procent. Trots detta har budget- och skuldrådgivningen i nuläget ingen väntetid. Det innebär att fler skulle kunna få omgående hjälp med att hantera sin ekonomiska situation.

Konsumentverkets rapport ”Läget i landet” visar att det finns skillnader i vilket stöd som kommuner ger till ekonomiska utsatta. Kommuner har ett lagstadgat ansvar att hjälpa människor som har problem att betala sina skulder genom att erbjuda budget- och skuldrådgivning.

Enligt Kronofogden ökade antalet skuldsatta under 2020. Även det sammanlagda skuldbeloppet ökade.

I Södermanland hade 10 994 personer skulder hos Kronofogden, varav 4 373 stycken i Eskilstuna. Det är en ökning med cirka 150 personer jämfört med året innan. Även det sammanlagda skuldbeloppet har ökat för invånarna i Södermanland.

Om man får betalningsproblem eller är orolig över sin ekonomiska situation är det viktigt att agera. Det säger Birgitta Jonzon som är en av Eskilsrtuna kommuns fyra budget- och skuldrådgivare.

– Vi har i dagsläget ingen väntetid och kan därför erbjuda rådgivning omgående när någon kontaktar oss. Rådgivningen sker över telefon och inom kort kommer vi även att kunna erbjuda säkra videosamtal.

Pågående pandemi har inte resulterat i någon ökning av antalet ärenden till budget- och skuldrådgivningen. Pandemin har gjort att mycket har stannat av och restriktionerna kan också ha påverkat, tror Birgitta Jonzon. 

– Man kanske inte tror att vi kan erbjuda stöd utan ett fysiskt besök. Undersökningar som tidigare gjorts visar även att det är många som inte känner till att vi finns, trots att vi har en sida på eskilstuna.se och även synts både på Facebook och Instagram och i Eskilstuna-Kuriren.

För mer information, kontakta:

Birgitta Jonzon, budget- och skuldrådgivare, Eskilstuna kommun
birgitta.jonzon@eskilstuna.se, 072-977 76 84

Kontakt