Idag presenterade Folktandvården sin årsredovisning för 2016 i tandvårdsstyrelsen.– Vi har haft en del utmaningar under 2016. När vi nu summerar året känns det tryggt att se hur bra vi har klarat av dem, säger Stig-Olov Tingbratt, tandvårdsstyrelsens ordförande.

Bristen på tandsköterskor och tandhygienister i hela landet påverkar vår möjlighet att bemanna våra kliniker så som vi behöver. Vi har arbetat hårt med att få till fler utbildningsplatser och för tandhygienister är det fortfarande inte löst. Det är en fortsatt stor fråga för oss under 2017 och framåt.
– Vårdbehoven har ökat under året, en av orsakerna är stor asyl- och anhöriginvandring. Ändå kan vi se att vi nått våra mål på de allra flesta områden, tillägger Jens Söder, vice ordförande.

Folktandvården Västra Götaland summerar år 2016 med:

  • Hög tillgänglighet för dem med störst vårdbehov, både inom allmän- och specialisttandvården.
  • 25 000 fler behandlade patienter i allmäntandvården.
  • 1 800 fler remisser till specialisttandvården.
  • Mycket stabil och positiv ekonomi.
  • Två mobila kliniker i drift för ökad tillgänglighet på landsort, för barn och unga och sköra äldre.
  • En helt nyetablerad klinik i Sannegårdshamnen i Göteborg och stor satsning på renovering och nybyggnationer i hela Västra Götaland.
  • Över 188 000 personer i Västra Götaland som nu har Frisktandvårdsavtal.

Ta del av Folktandvårdens hela årsredovisning 2016 här. Årsredovisning Folktandvården 2016

För frågor kontakta: Stig-Olov Tingbratt, ordförande, tel 0709-35 84 55
Jens Söder, vice ordförande, tel 0735-33 52 55
Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör, tel 0706-45 00 28

Folktandvården Västra Götaland finns till för alla och vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Inom organisationen arbetar cirka 3 000 personer på 156 kliniker. Vi forskar för framtiden och vi utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Vi vill att alla ska kunna vara friska i munnen, hela livet. Därför erbjuder vi Frisktandvård. Det innebär att du betalar lite per månad för din tandvård och får både förebyggande underhåll och trygghet om något händer. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen. Läs mer på vår webbplats: vgregion.se/folktandvarden

Kontakt


Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

0709-58 97 57