Sedan 2010 har endast ett drygt hundratal studentbostäder byggts i Stockholm. Nu vill Miljöpartiet att stadens kommunala bostadsbolag till en början köper in 500 tillfälliga, mobila studentbostäder och att exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret ser över möjligheterna att uppföra mellan 2500-5000 tillfälliga studentbostäder i Stockholm. 

- Bostadsbristen för studenter är akut. Trots det har den styrande majoriteten i Stockholm bara byggt drygt hundra studentbostäder sedan 2010. Det kan vi inte acceptera. Vi har redan identifierat fyra platser där det skulle vara möjligt att uppföra tillfälliga, mobila studentbostäder och vi är övertygade om att bostadsbristen går att lösa, bara det finns politisk vilja, säger Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

- Tillfälliga studentbostäder finns redan i Göteborg och Lund. Det finns ingen anledning att tro att det inte skulle kunna funka i Stockholm. Från beslut till inflyttning skulle med de här tillfälliga, mobila studentbostäderna att ta cirka 2-3 månader. Det är en billig och snabb lösning på det akuta läget vi befinner oss i, säger Daniel Helldén (MP).

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02