Nu kan fler tandvårdsrädda få hjälp med kognitiv beteendeterapi. Under 2019 öppnade Folktandvården Västra Götaland två nya behandlingscenter och under 2021 finns planer på att öppna ytterligare ett. – Behandlingsbehovet är stort så det känns fantastiskt bra att vi nu kan erbjuda behandlingen vid tre sjukhustandvårdskliniker, säger Ulla Wide, psykolog vid sjukhustandvården i Göteborg samt professor vid institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin.


Cirka fem procent av den vuxna befolkningen lider av så svår tandvårdsrädsla att deras oro och ångest inför tandvård får dem att helt eller delvis undvika den. Därför har Västra Götalandsregionen beslutat om en regional medicinsk riktlinje för effektiv evidensbaserad behandling av svår tandvårdsrädsla hos vuxna.

Utgår från KBT

Tidigare har behandling av tandvårdsrädsla erbjudits vid sjukhustandvården i Göteborg men sedan riktlinjen kom på plats 2018 har Folktandvården skapat ytterligare två behandlingscenter, vid sjukhustandvården i Borås och Uddevalla.
– Där har man nu tagit emot patienter sedan våren 2019 och precis som i Göteborg utgår man från behandlingsmetoden kognitiv beteendeterapi (KBT), säger Ulla Wide, som har lång erfarenhet av att behandla svårt tandvårdsrädda.
– En central del i metoden är att patienten kan slappna av i behandlingsrummet och känna kontroll över den tandvård som ges, säger hon. Det är också avgörande att patienten får mer kunskap om tandvård och framför allt, blir av med sin kraftiga ångest. 

8 av 10 blir av med sin rädsla

Målet är att bota patientens tandvårdsfobi, så att hen klarar av fortlöpande tandvård och att regelbundet besöka tandläkaren. Det ger utöver god munhälsa en bättre hälsa i stort och därmed ökad livskvalitet.
 – Utvärderingar visar att 8 av 10 som genomgår behandlingen blir av med sin rädsla och därefter klarar vanlig tandvård, säger Ulla Wide.

Ofta kan det vara svårt att nå ut till dem som lider av svår tandvårdsrädsla, då de av naturliga skäl undviker tandvården. Därför arbetar man nu intensivt från Folktandvårdens håll med att nå de som behöver hjälp.
– Våra patienter har i snitt undvikit tandvården i 13 år, vilket inte bara får konsekvenser för munhälsan utan hälsan i stort och även livskvalitén. Kan vi komma in i ett tidigare skede är det bra, säger Ulla Wide.

Fjärde behandlingscenter öppnar 2021

Tandvårdsrädda patienter kan vända sig till allmäntandvården för att få hjälp med en remiss till någon av sjukhustandvårdsklinikerna men de kan också skriva en egenremiss. Kontakta aktuell klinik för att få hjälp med att göra en egenremiss.

Under 2021 planerar Folktandvården att öppna ett fjärde behandlingscenter vid sjukhustandvården i Skövde.

Kontakt:
Ulla Wide, tel: 031 786 3076, ulla.wide@gu.se

Om Folktandvården Västra Götaland

På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 200 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum. 

Följ Folktandvården Västra Götaland i sociala medier
Facebook
LinkedIn
Youtube 
 


Bifogade filer

 Ulla Wide

 
Kontakt


Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

0709-58 97 57