Svenska fjällen blir allt populärare under sensommaren och hösten. Unga fjällvandrare hör till dem som har ökat mest. Det framgår av en enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet har riktat till fjälldestinationer och fjällstationer.

–Det är glädjande att nya grupper lockas av fjällvandring. De unga fjällbesökarna skiljer sig från den genomsnittliga fjällbesökaren eftersom unga i större utsträckning väljer att tälta istället för att bo på hotell eller på fjällstation säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket.

Fjällsäkerhetsrådets enkätundersökning visar att cirka hälften av fjälldestinationerna och fjällstationerna de senaste fem åren har haft en ökning av unga män, i åldern 18 – 30 år. Drygt fyra av tio svarar att kvinnor i samma åldersgrupp har blivit fler. Antalet pensionärer och barnfamiljer har också ökat enligt respondenterna.

Enkäten visar även att andelen ovana besökare har ökat, vilket kan öka risken för incidenter och olyckor. Enligt fjälldestinationerna och fjällstationerna är de tre vanligaste misstagen som fjällvandrare gör att de underskattar hur snabbt vädret kan förändras, att de överskattar sin egen kondition och att de litar för mycket på mobiltäckningen.

– Fjällen är en fantastisk miljö men vädret är inte alltid lika vackert som det kan se ut i sociala medier och i resetidningarna. Många har stor fjällvana men resultaten från vår undersökning visar att antalet besökare som behöver förbereda sig bättre ökar, säger Per-Olov Wikberg.

Här följer sex tips från Fjällsäkerhetsrådet, för en tryggare vistelse i sommar- och höstfjällen.

1. Välj rätt utrustning. Ta med kläder som klarar snabba väderomslag. Ryggsäcken ska inte packas för tung. På Fjällsäkerhetsrådets webbplats finns checklistor med tips på lämplig utrustning för olika aktiviteter.

2. Lämna färdmeddelande. Det är viktigt att någon känner till er planerade färdväg och när ni räknar med att komma tillbaka. Berätta för en vän, en släkting eller någon annan som kan slå larm om ni inte skulle återvända som planerat. Använd gärna Fjällsäkerhetsappen.

3. Anpassa turen efter vädret. Vädret kan slå om hastigt i fjällen. Ta del av lokala och aktuella väderprognoser. Respektera alltid utfärdade fjällvädervarningar.

4. Följ markerade leder. Ledsystemet i fjällen är väl utbyggt och bidrar till ökad säkerhet. De flesta gör klokt i att följa lederna vilket gör det enklare att hitta och är ett säkrare alternativ om man skulle behöva söka hjälp.

5. Ta med karta och kompass. Se till att kartan är aktuell. Användning av kompass kräver kunskaper – instruktioner finns på Fjällsäkerhetsrådets webbplats. Komplettera gärna GPS eller navigationsappar, men tänk på att mobiltäckning ofta saknas i fjällen och att batterier snabbt kan laddas ur, särskilt när det är kallt.

6. Rådfråga erfarna. Människor som ofta vistas i fjällen kan ge viktig information. Både fjällstationer och fjällsäkerhetskommittéer har kunskaper om sina omgivningar. Ta kontakt och ställ frågor som er underlättar planering.

Fjällsäkerhetsrådets enkät genomfördes i juni och besvarades av vd:ar och motsvarande vid drygt trettio fjälldestinationer och fjällstationer, bland dem Sälen, Åre och South Lapland samt STF:s största fjällstationer utefter den svenska fjällkedjan.

Läs mer på www.fjallsakerhetsradet.se, där finns bland annat checklistor med tips på lämplig packning och kontaktuppgifter till fjällsäkerhetskommittéer.

Läs enkäten

För ytterligare information, kontakta:
Per-Olov Wikberg, samordnare för Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket
, 010-698 10 53, 076-115 16 79,
per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se
 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63