I budgeten för 2020 tas krafttag för att förbättra och förstärka snöröjningen i Stockholms stad med utökad sopsaltning för gående, utökad kontroll av sommar- och vinterväghållning och ett uppdrag till Trafikkontoret om att pröva möjligheterna att anlägga markvärme vid planerade ombyggnationer av gator och torg.

 – Nu låter vi förstärka uppföljningen och kontrollen av snöröjningen ytterligare, vilket är viktigt så Stockholmarna  får den service de betalar för, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Trafikkontoret får i 2020 års budget i uppdrag att tillsätta en utökad kontrollfunktion för vinterväghållningen och barmarksrenhållningen. Samtidigt tillförs 2 miljoner kronor för detta. Trafikkontoret ges även i uppdrag att tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla enhetliga arbetssätt vad gäller uppföljning av vinterväghållning och barmarksrenhållning. Detta då ansvaret för snöröjningen ligger både på Trafikkontoret och på de fjorton stadsdelsnämnderna varmed arbetssätten skiftat mellan olika stadsdelar.

 – Vi utvidgar också försöken med sopsaltning för gående kraftfullt, med mer än dubbelt så stor budget än för förra säsongen, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Mindre försök genomfördes 2017/2018 och 2018/2019. Nu utvidgas försöken ytterligare. Tidigare försök har visat att det finns utmaningar när metoden används på trottoarer, där man använder borste eller plog i kombination med saltlösning. Samtidigt är sopsaltning uppskattat och gör de ytor som rengörs mer rena från snö än traditionell snöröjning med plogbil. De nya försöken syftar bland annat till att ytterligare förbättra metoden och applicera den på nya områden. 

Trafikkontoret ges också i uppdrag att löpande pröva möjligheterna att anlägga markvärme vid planerade ombyggnationer av gator och torg.

– Det går aldrig att vaccinera staden mot snöfall, men det går att växla upp arbetet för en bättre snöröjning i hela staden säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

För vintern 2019/2020 så träder även nya avtal gällande barmarks- och vinterväghållning i kraft för Bromma, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö. Parallellt pågår också upphandlingen av snöröjning och halkbekämpning för hela innerstaden samt för Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Dessa avtal träder i kraft 2020/2021. Samtliga nya avtalen innebär att gående prioriteras upp i den prioriteringsordning som anges i avtalen.

 

Åtgärder för förbättrad snöröjning i Stockholm i budgeten för 2020:

  • Trafikkontoret ges i uppdrag att tillsätta en utökad kontrollfunktion för vinterväghållningen och barmarksrenhållningen. Samtidigt tillförs 2 miljoner kronor för detta.
  • Trafikkontoret ges i uppdrag att tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla enhetliga arbetssätt vad gäller systematisk uppföljning av entreprenadavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning. Detta i syfte att säkerställa att staden erhåller den kvalitet som beställts i alla delar av staden.
  • Försöken med sopsaltning för gående utvidgas och ges en kraftigt utökad budget (12 miljoner kronor, att jämföra med 5 miljoner kronor 2019). Sopsaltning för gående planeras säsongen 2019/2020 genomföras bland annat runt Odenplan och i delar av Årsta.
  • Trafikkontoret ges i uppdrag att fortlöpande pröva förutsättningarna för att anlägga markvärme i samband med planerade ombyggnationer av gator och torg. Markvärme anläggs just nu på Vasagatan i samband med den pågående ombyggnationen och finns bland annat på Drottninggatan.

 

Nya avtal träder i kraft:

  • Säsongen 2018/2019 så trädde ett nytt avtal gällande snöröjningen i kraft gällande Enskede-Årsta-Vantör som innebär att gångbanorna prioriteras upp mer än tidigare. För vintern 2019/2020 så träder nya avtal i kraft för Bromma, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö.
  • Parallellt pågår också upphandlingen av snöröjning och halkbekämpning för hela innerstaden samt för Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Dessa avtal träder i kraft 2020/2021. De nya avtalen innebär att gående prioriteras upp.

 

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02