Även andra boenden kan få förlängt

Eftersom det är osäkert om tidigare ramavtal räcker för att säkerställa att får ett boende undersöker myndighetens jurister även möjligheten att förlänga avtalen för direktupphandlade boenden.

– Flera av dessa boenden riskerar annars att stå utan avtal och bli tvungna att evakueras. Därför arbetar vi skyndsamt med att utreda våra möjligheter, säger Kenneth Karlsson.


Människors behov är grunden till förlängningen

Den avveckling av tillfälliga asylboenden som just nu pågår är ett sätt för Migrationsverket att anpassa sig till aktuellt behov av boendeplatser. Trots att behovet minskar är det fortsatt stort.

Migrationsverket bedömde i sin senaste prognos till regeringen, att färre personer kommer att behöva ett boende, eftersom färre söker skydd här samtidigt som fler får beslut på sin ansökan och lämnar myndighetens mottagningssystem.

– Olyckligtvis kommer människor att fortsatt påverkas av vår anpassning till behovet, men vi gör allt vi kan för att undvika att de behöver flytta oftare än nödvändigt, säger Kenneth Karlsson

När Migrationsverket erbjuder människor hjälp att flytta prioriteras bland annat Migrationsverkets boenden i form av lägenheter och korridorsboenden. I sista hand erbjuder myndigheten tillfälliga boenden som tidigare upphandlats.

– Vi vill minimera påverkan på boendemiljön för de barn och vuxna som behöver flytta på grund av vårt avtalsarbete enligt lagen om offentlig upphandling. Därför erbjuder vi mer långsiktiga lösningar först, säger Kenneth Karlsson.

– Därför ser vi gärna att fler med uppehållstillstånd lämnar våra boenden för att påbörja sin integration i kommunerna. Då skulle vi kunna erbjuda fler, särskilt barnfamiljer, ett mer långsiktigt boende i våra lägenheter, säger Kenneth Karlsson.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.