Ett nytt samarbete mellan myndigheter, forskning och näringsliv ligger bakom en innovationstävling som börjar i oktober. Idag presenteras vilka två lag med experter och företag som kommer att tävla mot varandra. Under ett år framöver kommer lagen arbeta med frågan: Hur kan en ny Öresundsbro byggas utan utsläpp av växthusgaser?

– Vi är tacksamma över att deltagande organisationer och företag ser potentialen i detta unika projekt. Det är dags att få nya lösningar och fler innovationer i miljöarbetet så att Sverige fortare ska få bättre miljö och klimat. Arbetet kräver fler samarbeten mellan branscher och vetenskaper, säger Eva Dalenstam, samordnare för Naturvårdsverkets innovationsarbete.

Naturvårdsverket har tillsammans med andra myndigheter och InfraSweden2030 format två tävlande lag med representanter från cement- och stålindustrin, bygg- och anläggningsbranschen, universitet och forskningsinstitut. Totalt deltar 27 myndigheter, företag och organisationer i initiativet.

Tävlingen arrangeras för första gången i Sverige och kommer att pågå under ett år då lagen kommer att jobba med ett fiktivt brobygge. Hur skulle de bygga upp en bro som Öresundsbron år 2045 – men denna gång utan utsläpp från till exempel betong- eller stålkonstruktioner.

– Infrastruktur är ett bra tävlingsområde då tävlingsformen bygger på samarbeten mellan branscher. Det kommer att ge deltagarna en unik färdplan för framtiden med exempelvis nya affärsmodeller eller tekniska lösningar, berättar Eva Dalenstam.

Bakgrunden till tävlingen är att utsläpp av växthusgaser från basmaterialindustrin, som till exempel plast-, metall- eller cementindustrin, ska vara noll inom trettio år. Det ska bidra till att hålla nere en global temperaturökning under två grader.

Samtliga deltagare i tävlingen, samordnade av InfraSweden2030:
Sveriges Byggindustrier
Gabrielii Development
ELU Konsult AB
Skanska
Peab Asfalt
Swerock
Tyréns
Luleå Tekniska Universitet
Swerea MEFOS
Sandvik Materials Technology
Cementa
CBI Betonginstitutet
RISE Research Institutes of Sweden
VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut
NCC
Sweco
WSP
EPFL
SBI Stålbyggnadsinstitutet
Chalmers Tekniska Högskola

Naturvårdsverket leder initiativet tillsammans med Trafikverket, Energimyndigheten, Formas, Vinnova, Boverket och Tillväxtanalys.

Relaterad information
Pressmeddelande: Ny innovationstävling ska minska industriutsläpp, 2017-06-07

Pressmeddelande: Innovativ industri avgörande för klimatet, 2017-05-05

För ytterligare information, kontakta:
Eva Dalenstam, innovationssamordnare, 076-115 15 06, eva.dalenstam@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.seNaturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63