Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har kartlagt olika möjligheter att gå i tidig pension i andra länder. Det gäller särskilt personer med ett långt arbetsliv, tunga arbeten och låga inkomster. ISF har granskat tio länder närmare och identifierat fem typer av lösningar.

Vid en granskning av tio länder identifierade ISF fem typer av möjligheter för tidig pensionering. Dessa är för personer med många år i arbete, personer med vissa arbetsuppgifter eller vissa yrken, personer med nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa äldre. Det kan handla om tidig pension men även om deltidslösningar eller särskilda regler för äldre inom andra system som arbetslöshetsförsäkring eller sjukförsäkring.

– Ingen av de fem möjligheterna till tidig pension kan kopieras in i det svenska pensionssystemet utan problem, säger Eskil Wadensjö, projektledare för rapporten. De bör också ses som komplement, och inte alternativ, till åtgärder för ett hälsosamt arbetsliv.

Rapporten redovisar både för- och nackdelar med olika lösningar samt effekter och drivkrafter. En utmaning är att hitta en lösning som träffsäkert når personer med ett långt arbetsliv som haft tunga arbeten, samtidigt som den inte ska motverka det generella målet om ett förlängt arbetsliv.

– För att öka träffsäkerheten och minska negativa effekter kan det vara bra att kombinera olika lösningar, säger Eskil Wadensjö.

Till exempel skulle personer som arbetat i många år eller har fler år i slitsamma yrken kunna gå i pension tidigt med mindre strikta regler om de har nedsatt arbetsförmåga eller är arbetslösa.

Dessutom visar rapporten att den specifika utformningen av lösningen är viktig för att nå rätt grupp och undvika negativa effekter. Till exempel kan deltidslösningar leda till lägre arbetskraftsdeltagandet om möjlighet till deltid ges för tidigt. Men de kan också leda till högre arbetskraftsdeltagandet bland personer med nedsatt arbetsförmåga. Det krävs konkreta utvärderingar av olika lösningsförslag för att se vilka effekter de skulle få.

Rapportens titel: Möjligheter till tidig pensionering - En analys av internationella erfarenheter, ISF Rapport 2021:7

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Eskil Wadensjö, projektledare för rapporten, telefon 070-314 80 88.

Allmänna frågor besvaras av Eva-Lo Ighe, generaldirektör, telefon 010-174 15 00.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.isf.se.Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00