Vad kan den politiska sociologin bidra med för att bättre förstå det svenska politiska landskapet inför årets valrörelse? I Sociologisk Forsknings nya specialnummer diskuteras gamla och nya skiljelinjer i politiken, Sverigedemokraternas ökade inflytande, medborgarnas förändrade politiska deltagande samt nya aktörer och arenor i svensk politik. I numrets tolv forskningsartiklar undersöks sådant som partiernas retorik kring kriminalpolitik och integration, radikalhögerns diskussionsgrupper på Facebook, ungdomars användning av sociala medier för att påverka politiken, utlandsfödda svenskars underrepresentation på partiernas vallistor, hur svenska tankesmedjor arbetar, huruvida föreningar och intresseorganisationer håller tillbaka sin kritik mot det offentliga av rädsla att förlora bidrag, hur hyresgäster i miljonprogramsområden gör motstånd mot planerade renoveringar, och mycket annat. 

Från Södertörns högskola medverkar Adrienne Sörbom, Alireza Behtoui, Dominika V Polanska och Magnus Wennerhag med bidrag. Hela numret är Open Access och därmed gratis att ladda ner via denna länk.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876