Styrelsen för folkhögskolorna har idag, 30 januari 2020, fattat beslut om att inte gå vidare med utredningarna om flytt av Dalslands folkhögskola i Färgelanda och flytt av Fristads folkhögskola. Det betyder att flytt av dessa folkhögskolor inte längre är aktuellt.

Folkhögskolorna ägda av Västra Götalandsregionen har ett underskott i budget 2020. Underskottet har lett till att styrelsen för folkhögskolorna beslutat om en utredning av en flytt av Dalslands folkhögskola i Färgelanda och Fristads folkhögskola samt flytt av Folkhögskoleförvaltningens kansli. Vid dagens styrelsemöte har dessa utredningar presenterats. Utredningarna visar på risker med att flytta verksamheterna i Färgelanda och Fristad. Styrelsen beslutade vid dagens möte att utreda servicegraden på alla folkhögskolor i förvaltningen. Detta i syfte att göra de effektiviseringar som krävs för en budget i balans.

Vi ser att våra folkhögskolor behövs med alla sina möjligheter. Vi fortsätter utveckla möjligheter för invånare i Västra Götalandsregionen att fullfölja sina studier på grund- och gymnasienivå. Vi fortsätter samtidigt erbjuda kurser inom bland annat musik, hantverk, film och teater för individer som vill utvecklas inom de områdena. Yrkeskurser som bland annat grönyteskötsel, integrationspedagog, äventyrsguide och fritidsledare kompletteras med nya kurser där efterfrågan uppstår.

Våra folkhögskolor stöttar individer att hitta sin framtid!

Eva Ternegren (ordförande) och Ida Legnemark (vice. ordförande) för
Styrelsen för folkhögskolorna i Västra Götalandsregionen

För vidare information:
Eva Ternegren

Ordförande Styrelsen för Folkhögskolorna Västra Götaland
tel: 070-536 32 92
Kontakt


Anders Ahlström

Förvaltningschef

anders.ahlstrom@vgregion.se

076-775 48 40