World Animal Protection kommer idag att uppmana alla medlemsstater i FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) att ställa sig bakom en obligatorisk ID-märkning av fiskeutrustning senast år 2025 för att minska antalet djur som dödas av förlorade fiskenät.

Varje år fastnar hundratusentals valar, delfiner, sälar och sköldpaddor i ”spöknät” – förlorad eller kvarlämnad fiskeutrustning, som kan ta upp till 600 år att bryta ner. Svindlande 640 000 ton spöknät, vilket motsvarar vikten på 52 000 tvåvåningsbussar, lämnas kvar i våra hav varje år. Några nät som tappats är större än en fotbollsplan.

För närvarande finns det inga effektiva sätt att hitta ägaren till den förlorade utrustningen när den blivit kvar i havet, vilket gör det svårare att hålla företag ansvariga och spåra olagligt fiske.

Fiskeutrustning är utformad för att fånga och döda och när de tappas kan de orsaka enormt lidande för de djur som fastnar i dessa extremt tåliga nät. Djuren lider en utdragen och plågsam död, oftast svälter de ihjäl eller kvävs. Spöknät av plast står för sju av tio (71%) av alla intrasslingar av havslevande djur.

Om all kommersiell fiskeutrustning ID-märktes skulle det finnas större incitament för fiskefartyg att säkerställa att utrustningen inte förlorades, samt hämtades upp när den väl tappats. Tillsynsmyndigheter skulle ha möjlighet att spåra och åtala de som gjort upprepade förseelser.

Med nya märkningsmetoder och utveckling av ny teknologi kan ett standardiserat globalt märkningssystem vara en möjlig lösning för att öka spårbarheten. Fysisk taggning, kemisk märkning, RFID (Radio-Frequency Identification) och bojar är bara några av alla tillgängliga märkningsmetoder.

 

Ingrid Giskes, global chef för World Animal Protections arbete mot spöknät, deltar i FAO:s 33:e fiskekommitté i Rom 9–13 juli. Hon säger: “Spöknät är det absolut största hotet mot marina djur, jämfört med alla andra former av nedskräpning orsakad av människan. Det är fyra gånger mer sannolikt att havets djur trasslar in sig i spöknät än alla andra former av skräp sammantaget. Märkning av fiskeutrustning är en viktig del i det förebyggande arbetet mot intrassling av valar, delfiner, sälar och sköldpaddor. FN måste ta ledarskap i frågan och skydda vårt hav från spöknät.”

Läget är kritiskt. Mängden spöknät har ökat på senare år och antas öka ytterligare när fisket intensifieras, vilket kan leda till långtgående problem och kosta regeringar miljontals dollar. Uppskattningsvis beror mellan 5-30 % av minskningen av vissa fiskbestånd på spöknät.

Mer information om vår kampanj för att stoppa spöknät finns här: https://www.worldanimalprotection.se/vart-arbete/vilda-djur/stoppa-spoknat-i-varldshavenVi är en av världens största djurskyddsorganisationer och arbetar målinriktat för att stoppa djurplågeri i hela världen. Vi har samarbete med organisationer, företag och enskilda runt hela världen och är rådgivare åt FN, EU, regeringar och myndigheter. Vi är insatta i djurskyddsfrågor, såväl i Sverige som globalt. Våra arbetsområden är djur i samhällen, främst hemlösa hundar och arbetsdjur, lantbruksdjur, katastrofdrabbade djur och vilda djur.


Kontakt


Lise-Lott Alsenius

Presskontakt

lise-lottalsenius@worldanimalprotection.se

08-617 79 72

070-397 21 33

Roger Pettersson

Generalsekreterare

rogerpettersson@worldanimalprotection.se

070-217 21 33

Julia Engqvist

Kampanjansvarig

Juliaengqvist@worldanimalprotection.se

08-6177970

08-6177975

706142133