Gestaltningsbild av den mottagningsbyggnad som skapas på Östra sjukhuset i Göteborg Fotograf/Källa: Illustration: Sweco

Redan hösten 2022 kommer Östra sjukhusets nya Mottagningsbyggnad att stå klar. Fastigheten byggs för att kunna anpassas efter olika typer av verksamheter och kommer att ge goda förutsättningar inför kommande om- och nybyggnationer på området.

Arbetet med att utveckla Östra sjukhuset i Göteborg fortsätter. I september 2020 påbörjade Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning Västfastigheter arbetet med en ny byggnad för vårdmottagningar. Fastigheten kommer bli cirka 7 000 kvadratmeter i åtta våningsplan med två våningar under mark. Byggnaden ansluts till befintligt kulvertsystem vilket ökar tillgängligheten för patienter och personal, samt tillgodoser försörjning för tekniska installationer och godstransporter.

– Mottagningsbyggnaden byggs med fokus på flexibilitet och har en energiprestanda som stöttar arbetet med att leva upp till regionens mål om att halvera energianvändningen i fastighetsbeståndet till år 2030. Byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, säger Fredrik Sundaeus, fastighetschef Västfastigheter.

Byggnaden är avsedd för enklare mottagningsverksamheter och administration, och har inte förutsättningar för dygnet-runt-vård eller kvarliggande/sängliggande patienter. I ett första skede kommer den att användas för evakuering av kvinnosjukvårdens verksamhet fram till att nya höghuset för Förlossning och Neonatalvård beräknas tas i bruk år 2027. När Mottagningsbyggnaden är klar kan de låghusdelar och paviljonger som används av Kvinnokliniken friställas.

Abstrakt konst med inspiration från naturen

Exteriört får byggnaden en ljus fasad med inslag av gröna detaljer. Den anknyter till framtida utformning av byggnaderna på Östra sjukhuset. Interiört ligger fokus på flexibilitet då byggnaden över tid kommer att innehålla många olika typer av verksamheter.

Den konstnärliga gestaltningen är skapad av konstnären Gudrun Åsling. Konstverket med namnet VYER kommer att placeras på flera platser i byggnaden. Det består av abstrakta bilder som tar inspiration från naturen i form av landskap i färg med ränder som spelar mellan ljus och mörker, likt ljuset mellan trädstammar. I sin helhet består konstuppdraget av målningar, objekt och tryckta bilder och mönster som placeras i entré, väntrum, hisshallar och trapphus.

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning. Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för förvaltning och drift av  regionens viktigaste byggnader som sjukhus, resecentrum, depåer för kollektivtrafik samt skol- och kulturfastigheter. Vi är därmed en av Västsveriges största fastighetsförvaltare.


Kontakt


Charlotta Moberger

Kommunikationschef

charlotta.moberger@vgregion.se

0707 - 250244

Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

0722 - 057145