Kommunfullmäktige har sagt ja till ny träbyggnadsstrategi för kommunkoncernens bygg- och anläggningsprojekt. Syftet är att främja och sträva mot hållbart byggande. Dessutom vill man stärka möjligheterna för näringslivet i kommunen.

– Det känns riktigt bra att kommunen tagit detta steg och antagit en träbyggnadsstrategi. Den kommer leda till ett ökat byggande i trä här i Timrå, vilket betyder att vi är med och tar ansvar för att vi ska få ett mer hållbart samhälle, säger kommunstyrelsens ordförande, Stefan Dalin.

Strategin omfattar bygg- och anläggningsprojekt och syftar till att öka användandet av trä.  

– Beslutet innebär också bättre förutsättningar för träbyggnadsindustrin och för en vidare förädling av skogen, en lokal och återvinningsbar naturresurs. I förlängningen innebära det fler arbeten och ökad tillväxt i vår kommun och i regionen, avslutar Stefan Dalin.

Kommunfullmäktige klubbade igenom strategin vid måndagens fullmäktigesammanträde och den är framarbetad av Miljö- och byggkontoret tillsammans med representanter från Kultur- och teknikförvaltningen och Timråbo.

Mer information:
Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 073-270 95 39


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt