Följ regelverket, ställ tydliga och relevanta krav vid upphandling och räkna med mer tillsyn. De råden framfördes vid Avfall Sveriges Höstmöte i Halmstad i veckan. Drygt 300 deltagare hade samlats för att lyssna till ett 20-tal föredrag på temat offentlig upphandling och samverkan.

Gunnar Fredriksson, chef för Naturvårdsverkets enhet för produkter och avfall, redogjorde för det nya förslaget till vägledning till definitionen om hushållsavfall. Begreppet hushållsavfall är grunden för kommunernas upphandling och Naturvårdsverket har under flera år arbetat med en vägledning. Avfall Sverige har tidigare gett kommentarer till Naturvårdsverkets förslag, och i huvudsak gett stöd till förslaget. Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist gav under höstmötet också rådet att använda vägledningen och använda den på ett bra sätt.

För att stödja beställare och entreprenörer kommer nu Avfall Sverige bland annat att erbjuda utbildingar och informera om offentlig upphandling, erbjuda uppdaterade mallar och sammanställa upphandlingar samt bilda nätverk för offentlig upphandling.

Den som vill veta mer om Avfall Sveriges Höstmöte, eller om offentlig upphandling av tjänster som berör avfallshanteringen, kan kontakta Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist på 0708-93 15 99 eller via e-post till weine.wiqvist@avfallsverige.seAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20