Fotograf/Källa: Paul Björkman

Västra Götalandsregionens sex folkhögskolor gör en gemensam satsning på hållbart entreprenörskap. Till hösten startar en distanskurs på halvfart för personer som vill driva eget på ett hållbart sätt.

– Folkhögskolorna som drivs i Västra Götalandsregionens regi har alla flertalet yrkesutbildningar och hantverksutbildningar i sitt kursutbud. Flera av deltagarna som går där har planer på att starta eget i framtiden, så det känns roligt att kunna erbjuda en kurs som passar för dem, säger Anette Rosin, biträdande rektor på Fristads folkhögskola.

Fristads folkhögskola har en klimat- och hållbarhetsprofil, vilket även märks på kursen i entreprenörskap:

– Hållbarhetsperspektivet kommer att finnas med som en röd tråd genom hela utbildningen, säger Anette Rosin. Den kommer att vara en naturlig och självklar del av upplägget.

Inte bara för tidigare folkhögskoledeltagare

Anette Rosin tror att majoriteten av dem som söker kursen kommer att vara tidigare deltagare från någon av folkhögskolornas yrkesutbildningar, men hon hoppas på att konceptet även ska locka personer som inte har en folkhögskolebakgrund:

– Vi riktar oss till alla som vill omsätta sin affärsidé i praktiken och som vill driva företag på ett hållbart sätt, säger Anette Rosin.

Information:
Hållbart entreprenörskap är en distanskurs på halvfart med fyra platsförlagda träffar i Fristad och Vara.

Folkhögskolorna som arrangerar kursen är: Fristads folkhögskola, Billströmska folkhögskolan, Dalslands folkhögskola, Grebbestads folkhögskola, Göteborgs folkhögskola och Vara folkhögskola.

Mer information om kursen:
Anette Rosin
070-082 51 18
anette.rosin@vgregion.se
Kontakt


Anders Ahlström

Förvaltningschef

anders.ahlstrom@vgregion.se

076-775 48 40