Ilan Sadé, partiordförande Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling kräver en folkomröstning om EU:s skuldpaket som förhandlats fram med Stefan Löfven som Sveriges förhandlare. Paketet, som lanseras som en "återhämtningsfond" efter covid-pandemin, skulle innebära borgensåtaganden på ofattbara 750 miljarder euro. Enligt beräkningar från Danske Bank är nettokostnaden för svenska skattebetalare ca 150 miljarder kronor. Igår lanserade Medborgerlig Samlings partiledare Ilan Sadé en kampanj mot skuldpaketet via en video på partiets Facebook-sida.

Under våren kommer riksdagen att ta ställning till "EU:s återhämtningsfond". Ända sedan statsminister Stefan Löfven återvände från förhandlingarna i Bryssel har regeringen presenterat överenskommelsen som en nödvändighet för att få Europa på fötter efter den pågående pandemin. Mycket talar dock för att fonden snarare är en transferering från EU-stater i norra Europa till de mer skuldtyngda ekonomierna i södra Europa. 

– Flera av mottagarländerna, t.ex. Italien och Spanien, har stora skulder samtidigt som de har betydligt lägre pensionsålder än Sverige, säger Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling. – Det sticker i ögonen att svenska skattepengar ska gå till andra staters pensioner, samtidigt som vi tvingas jobba längre och längre. Det vore betydligt bättre om dessa länder tog tag i sina problem istället för att göra sig beroende av lån och bidrag från övriga EU.

Flera bedömare tror att EU använder coronakrisen som en förevändning för att öka sitt inflytande över medlemsstaterna. I förhandlingarna har det förekommit diskussioner om en central skatt, innebärande att européer i framtiden skulle betala in pengar direkt till EU:s kassa.

– Vi säger nej till det här skuldpaketet, säger Ilan Sadé. – Om riksdagen röstar igenom paketet, kommer vi att kräva förhandlingar om att Sverige ska undantas från flera områden där EU:s makt ökar. Om detta inte sker senast den 1 januari 2023 kommer vi att begära en folkomröstning om ett svenskt utträde ur EU.

Medborgerlig Samling är i grunden positivt till EU-samarbetet, så länge det begränsas till frihandel, miljö- och klimatpolitik, utrikespolitik och säkerhetsfrågor. Sedan EU-valet 2019 har partiet varnat för en utveckling mot allt större åtaganden, långt från EU:s kärnverksamhet.

– Vi är stora vänner av internationell handel och utbyte stater emellan, säger Ilan Sadé. – Om flera EU-stater vågar protestera kan det kanske leda till en positiv utveckling där EU åter fokuserar på sin kärnverksamhet.

Länk till videon med Ilan Sadés uttalande om EU:s skuldpaket: https://youtu.be/ZCq4RikMTwA

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa - en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

www.medborgerligsamling.seKontakt


Ilan Sadé

Partiordförande

ilan.sade@medborgerligsamling.se

070-7878344

Mikael Flink

Pressansvarig

mikael.flink@medborgerligsamling.se

070-7701221