Fotograf/Källa: istoch.com/RobertoDavid

​Sedan 2018 har Folktandvårdens projekt TAIK, tandhygienist i kommun, pågått i fyra olika kommuner. Syftet är att förbättra munhälsan bland 65-plussare genom att skapa ett forum för samverkan mellan kommunal omsorg och tandvård. Den 19 maj beslutade tandvårdsstyrelsen att förlänga projektet till december 2022.

– Vi har sett flera positiva effekter av att ha en tandhygienist som munhälsokonsult i kommunal verksamhet och vill fortsätta att samverka för en bättre munhälsa, säger tandvårdsstyrelsens ordförande Angelica Lundgren Bielinski (m).

Bakgrunden till projektet är att allt fler blir äldre och behåller sina tänder längre. Det är en utmaning ur ett munhälsoperspektiv, då risken för sjukdomar i munnen ökar med stigande ålder. Många äldre personer förlorar också sin tandvårdskontakt när de kommer i den sköra eller beroende fasen av åldrandet.

Tandhygienistens uppgift är att samverka med olika nyckelpersoner inom kommunal verksamhet och säkerställa att det finns förutsättningar att bedriva munvårdsarbete på ett bra sätt. Det kan till exempel handla om att hålla i utbildningar, vara sakkunnig i tandvårdsfrågor eller skapa rutiner för munhälsobedömningar.

Folktandvården Guldheden läggs ned

Vid tandvårdsstyrelsens möte beslutades även att Folktandvården Guldheden i Göteborg avvecklas. Bakgrunden till beslutet är bristfälliga lokaler, där det inte finns möjlighet att utveckla verksamheten.

Folktandvården Guldheden stänger i slutet av juli och alla medarbetare kommer att få erbjudande om arbete på andra kliniker inom Folktandvården. Guldhedens drygt 6 000 patienter kommer att få erbjudande om plats på olika kliniker i närheten av Guldheden, journalerna flyttas i ett första steg till Folktandvården Gibraltar.

– På Folktandvården Gibraltar finns bättre förutsättningar att utveckla verksamheten och goda möjligheter att öka kapaciteten. De har öppet 7-19, vilket gör att tillgängligheten ökar för våra patienter, säger Anders Ljungné, allmäntandvårdschef.

 

För frågor kontakta:

Angelica Lundgren Bielinski, ordförande tandvårdsstyrelsen
angelica.bielinski@vgregion.se, tel. 073-332 06 80

Anders Ljungné, allmäntandvårdschef
anders.ljungné@vgregion.se, tel. 070-597 84 54


Om Folktandvården Västra Götaland

På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 200 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum

Följ Folktandvården Västra Götaland i sociala medier
Facebook
LinkedInKontakt


Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

0709-58 97 57