Rapport från Folktandvårdens styrelsemöte den 30 mars 2016. Folktandvården Västra Götaland ska förbereda för att möjliggöra en flytt av verksamheten i Odontologen till nya lokaler i det pågående Per Dubbsprojektet. Det beslutet togs under onsdagens möte i tandvårdsstyrelsen.

I anslutning till Medicinareberget i Göteborg planeras för Per Dubbsprojektet. Projektet omfattar tre nya byggnader och kopplar ihop Sahlgrenska universitetssjukhuset med Medicinareberget och Göteborgs universitets lokaler. Folktandvården ser här möjligheter att flytta över all verksamhet från Odontologen samt etablera en ny allmäntandvårdsklinik och utvecklingsklinik. Även delar av övrig specialisttandvård i Göteborgsregionen kan bli aktuella för de nya husen. 
– Det finns många fördelar för Folktandvården att finnas med i Per Dubbsprojektet. Genom att knyta samman sjukvård, tandvård, forskning, utbildning och även näringsliv blir möjligheterna till samverkan stora och främjar innovationskraften inom life science, säger Stig-Olov Tingbratt, tandvårdsstyrelsens ordförande.

I fastigheten Odontologen driver Folktandvården idag tretton kliniker varav elva är specialisttandvårdskliniker och två är grundutbildningskliniker. Odontologen byggdes i slutet av 1960-talet och Folktandvården har under årens lopp investerat i förbättringar av lokalerna.
– Trots att nyttjandet av lokalerna har förbättrats finns det idag en stor del ineffektiv lokalyta i fastigheten, säger Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör. Det är fortfarande många beslut som ska tas men vi ser en stor potential med att flytta till helt nya lokaler som är effektiva och anpassade efter framtidens behov. Att planera för och bygga nytt för framtiden är väldigt spännande.

Teknikutvecklingen och att ha modern teknik i utbildningssammanhang påverkar också det framtida lokalbehovet för Folktandvården. 
– Ett nytt kliniskt träningscentrum, där studenter kan träna i simulatormiljö, är viktigt att ha med i planeringen. Det är en del i den fortsatta utvecklingen av den kliniska delen i tandläkar- och tandhygienistutbildningarna, säger Jens Söder, vice ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Byggstart beräknas tidigast till 2018 och Folktandvårdens verksamheter kan, om tidplanen håller, flytta in från 2021.

Om Per Dubbsprojektet

  • Projektet omfattar tre nya byggnader, i nuläget upp till 90 000 kvm.
  • Hus 1 på Sahlgrenskatomten i direkt anslutning till vården.
  • Hus 2 är länken mellan hus 1 och 3, över Per Dubbsgatan (spårvagnsgatan).
  • Hus 3 mot Medicinareberget där Sahlgrenska akademin och Göteborgs Universitet bedriver mycket av sin verksamhet idag.
  • En arkitekttävling pågår och vinnare utses under våren.

 

Specialisttandvården i nya lokaler på Uddevalla sjukhus

Under styrelsemötet togs också beslut om att planera för flytt av Folktandvårdens Specialistcentrum och sjukhustandvården i Uddevalla till huvudbyggnaden på Uddevalla sjukhus. Flytten innebär förbättrade förutsättningar för den samlade specialisttandvården i Uddevalla då verksamheten kan lokaliseras i ombyggda och mer ändamålsenliga, gemensamma lokaler.
–Tandvårdsstyrelsen ser det som positivt att både kunna samla verksamheten och utveckla den vid Uddevalla sjukhus, säger Stig-Olov Tingbratt. 

 

Kontaktpersoner

Stig-Olov Tingbratt, ordförande, tel 0709-35 84 55
Jens Söder, vice ordförande, tel 0735-33 52 55
Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör, tel 0706-45 00 28

 

 

 

Om Folktandvården Västra Götaland
På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 000 personer på 164 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum.

Följ Folktandvården Västra Götaland i sociala medier
Facebook
LinkedIn
Youtube 

 


Bifogade filer

 Release
Kontakt


Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

0709-58 97 57