Den 29 november tog tandvårdsstyrelsen beslut om Folktandvårdens affärsplan 2018. Två områden som prioriteras är samverkan med kommuner och fortsatt digital utveckling.  

– Vår vision är Frisk i munnen hela livet. Då behöver vi möta människor på fler ställen än Folktandvårdens kliniker. Vi har haft lyckade försöksprojekt med tandhygienist i kommun och medverkan vid familjecentraler. De vill vi vidareutveckla, säger Stig-Olov Tingbratt, ordförande i tandvårdsstyrelsen. 

Tandhygienist i kommun 
Folktandvården söker aktivt efter nya mötesplatser för att utveckla samverkan och hälsokoncept. Mariestad var först med att ha en tandhygienist anställd i kommun. Nu finansierar Folktandvården en fortsättning av projektet i fler kommuner. Målet är att förbättra munhälsan hos den äldre befolkningen genom att öka kunskapen om äldres munhälsa hos vård- och omsorgspersonal.  
– Med tandhygienist i kommun vill Folktandvården bli en del i kommunens verksamhet för att sprida kunskap om tandvård och munhälsa, stötta i rutiner och öka kompetensen, säger Jens Söder, vice ordförande.
Tandvårdsstyrelsen kommer att finansiera en fortsättning av projektet i Mariestad och önskar att den fortsatta försöksverksamheten 2018 ska omfatta minst en kommun i alla regionens områden för närvårdssamverkan. 
– Vi har just nu samtal med ett flertal kommuner och mycket talar för att vi ska komma i mål med ett samarbete som startar under våren 2018, säger Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör. 

Samverkan med familjecentraler 
Folktandvården vill också bidra till att förbättra hälsan genom att finnas med på familjecentraler. Tillsammans med socialtjänst och barn- och mödrahälsovård ordnar Folktandvården aktiviteter på öppna förskolan, i föräldragrupper och på andra lokala arenor. I nuläget finns Folktandvården på nio familjecentraler i Västra Götaland. Familjecentralen i Borås-Boda som ordinarie verksamhet och på försök vid familjecentraler i Skövde, nordöstra Göteborg, Hisingen och Frölunda. Syftet är att utveckla och ta tillvara Folktandvårdens hälsofrämjande och förebyggande ansvar, speciellt med fokus på hälsosamma levnadsvanor. 
– Vi vill skapa bättre förutsättningar för barn och deras familjer att förbättra både munhälsa och allmän hälsa och bidra till att minska hälsoskillnader i befolkningen, säger Stig-Olov Tingbratt.

Digital teknik som ökar tillgängligheten 
För att vara attraktiva som vårdgivare och öka tillgängligheten till specialister satsar Folktandvården på digital utveckling flera år framåt. Under 2018 införs en ny lösning för distanskonsultationer mellan specialist- och allmäntandläkare. Det innebär att en allmäntandläkare rådgör med en specialisttandläkare om behandling via videolänk. Med hjälp av en kamera kan specialisten se in i patientens mun och sedan diskutera med allmäntandläkaren. Patienten ska också kunna se och ställa frågor. 
– Med digital teknik kommer vi att kunna erbjuda bättre tillgänglighet till specialister i hela Västra Götaland, kortare väntetider och minskat resande, både för våra patienter och specialister, säger Gunnar Eriksson.

För frågor kontakta: 
Stig-Olov Tingbratt, ordförande, tel. 0709-35 84 55 
Jens Söder, vice ordförande, tel. 0735-33 52 55 
Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör, tel. 0706-45 00 28 

Om Folktandvården Västra Götaland
På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 000 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum

Följ Folktandvården Västra Götaland i sociala medier
Facebook
LinkedIn
Youtube  

Kontakt


Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

0709-58 97 57