Majoriteten av de ensamstående föräldrar som går miste om underhållsstöd för barn som bor växelvis får på sikt ett lägre ekonomiskt stöd efter en reform inom underhållsstödet och bostadsbidraget. Kvinnor, föräldrar med många barn och föräldrar med lägst inkomst påverkas mest negativt av reformen. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Den 1 mars år 2018 infördes en reform som innebär att underhållsstöd till föräldrar med barn som bor växelvis fasas ut och avskaffas helt år 2021. Samtidigt infördes ett nytt bostadsbidrag för föräldrar med barn som bor växelvis och som ska ersätta det underhållsstödet.

Enligt tidigare regler för bostadsbidrag har särlevande föräldrar med barn som bor växelvis inte haft likvärdiga förutsättningar för att få ekonomiskt stöd till sitt boende eftersom barnens folkbokföring har styrt vilket stöd som föräldern kunnat få. Reformen syftar till att justera detta. ISF har fått i uppdrag av regeringen att analysera ekonomiska konsekvenser för föräldrar. ISF har simulerat vilka de framtida ekonomiska konsekvenserna blir när reformen är helt genomförd år 2021.

ISF:s analys visar att ett avskaffat underhållsstöd för barn som bor växelvis inte fullt ut kompenseras av det nya bostadsbidraget.

– Reformen bidrar till att skapa lika villkor för föräldrar att få ekonomiskt stöd för sitt boende. Men det går inte att bortse från att de flesta av de föräldrar som skulle ha haft underhållsstöd för barn som bor växelvis om inte reformen genomförts kommer att få ett mindre stöd, säger Louise Malmgren, projektledare på ISF.

Reformen har större negativa ekonomiska konsekvenser för föräldrar med många barn än för dem med få barn och för föräldrar med lägst inkomst än för dem med högre inkomst.

De negativa ekonomiska konsekvenserna påverkar också många fler kvinnor och bidragen minskas mer för kvinnor än för män. I genomsnitt får kvinnor en minskning med cirka 870 kronor i månaden och män en minskning med cirka 500 kronor i månaden.

Rapportens titel: Ekonomiska konsekvenser för föräldrar med barn som bor växelvis – en analys av förändringar inom underhållsstödet och bostadsbidraget för föräldrar med växelvist boende barn, ISF Rapport 2020:10 

Kort om reformen

  • Reformen innebär att underhållsstöd vid växelvist boende fasas ut och avskaffas helt år 2021.
  • Underhållsstöd vid växelvist boende är ett inkomstprövat ekonomiskt stöd till särlevande föräldrar med låga inkomster.
  • I samband med att underhållsstödet började fasas ut år 2018 infördes ett nytt bostadsbidrag för föräldrar med barn som bor växelvis.
  • Reformen innebär också att umgängesbidraget höjs samt att inkomstgränserna för bostadsbidrag höjs stegvis.

                 

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Louise Malmgren, projektledare för rapporten, telefon 010-174 15 51.

Allmänna frågor besvaras av Eva-Lo Ighe, generaldirektör, telefon 010-174 15 00.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00