Föräldrar har ökat sitt uttag av dagar med föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag. Framför allt är det pappor som tar ut fler dagar. Det innebär att fördelningen av dagar mellan mammor och pappor blivit något mer jämställt. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som analyserat effekterna av den regeländring inom föräldrapenningen som började gälla 2014.

Föräldrar till barn som föddes från och med den 1 januari 2014 kan endast spara högst 96 dagar med föräldra­penning efter att barnet fyllt fyra år. Reformen syftar till att få såväl mammor som pappor att ta ut fler dagar när barnet är yngre. ISF har fått i uppdrag av regeringen att följa upp reformen.

ISF:s analys visar att införandet av fyraårsgränsen har bidragit till att både mammor och pappor i genomsnitt ökat uttaget av dagar med föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag. Men reformen har framför allt påverkat pappors uttag, som i genomsnitt ökat med 11 dagar fram till barnet fyllt fyra år. Det här har medfört att pappors andel av antalet dagar med föräldrapenning under de första fyra åren har ökat.

  • Även om mammor fortfarande tar ut merparten av dagar med föräldrapenning, har reformen bidragit till att pappor har närmat sig mammors uttag med två procentenheter, säger Susanne Fahlén, utredare och forskare på ISF.

Reformen har påverkat mammor och pappor på olika sätt även när det gäller fördelningen av dagar på sjukpenningnivå eller grundnivå respektive lägstanivå. Pappor som grupp har ökat sitt uttag av dagar på sjukpenningnivå eller grundnivå medan mammor främst har ökat sitt uttag av lägstanivådagar.

Analysen visar även att reformen har påverkat olika grupper på olika sätt.

  • Vi ser till exempel att både mammor och pappor i par där båda föräldrarna har högre inkomster tar ut fler dagar med föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag. Den här inkomstgruppen har tidigare tenderat att spara dagar tills barnet blivit äldre, säger Susanne Fahlén.

 

Fakta om reformen:

Den 1 januari 2014 infördes en regeländring inom föräldraförsäkringen som bland annat innebär att föräldrar kan spara högst 96 dagar med föräldra­penning efter att barnet fyllt fyra år. Samtidigt infördes en uppdelning av dagar med olika ersättningsnivåer där vardera föräldern får 195 dagar på sjukpenningnivå eller grundnivå och 45 dagar på lägstanivå.

 

Rapportens titel: Ökat uttag av dagar med föräldrapenning - en analys av införandet av en 4-årsgräns och uppdelning av dagar med olika ersättningsnivåer, ISF Rapport 2020:4

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Susanne Fahlén, projektledare för rapporten, tel. 010-174 15 32.

Allmänna frågor besvaras av Marie Seijboldt, tf generaldirektör,
tel. 010-174 15 15.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.

 
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00