Nio av tio av länets tonårsföräldrar tror att ungdomar under 18 år dricker alkohol på föräldrafria fester. Men knappt fyra av tio föräldrar tror att deras egen tonåring är en av dem som dricker.

Organisationen IQ har genomfört två olika undersökningar. En bland ungdomar och en bland tonårsföräldrar. Undersökningen bland tonårsföräldrar visar att skillnaden är stor mellan föräldrars syn på tonåringars drickande generellt och synen på den egna tonåringens drickande. Resultatet är entydigt i hela landet även om det skiljer sig en del mellan länen.

 – Som förälder vill man tro det bästa om sina barn men verkligheten kan se annorlunda ut. Ett tips är att prata med andra föräldrar och sätta upp gemensamma regler, och även prata med sitt barn, säger Linda Wennerholm, länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete i Hallands län.

Undersökningen bland tonåringar visar att föräldrar och föräldrars engagemang är mycket viktigt när det kommer till alkohol och fester.

– Som förälder kan du alltid göra skillnad. Därför är det viktigt att du har en realistisk bild av vad som händer på föräldrafria fester. I undersökningen har majoriteten av ungdomarna svarat att de tycker det är bra att föräldrar finns tillgängliga om något skulle hända och att det är bra att föräldrar sitter uppe och väntar när barnen varit ute under kvällen. Att vara tydlig som förälder när det kommer till alkohol är något många ungdomar uppskattar och ett sätt att visa att du bryr dig, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Länsstyrelsen riktar sig också till äldre syskon och kompisar som är den vanligaste källan till alkohol för minderåriga. Med hjälp av komikern och youtubern Lucas Simonsson når vi ut till unga med budskap kring myter om langning. Se videoklippet med Lucas Simonsson på sidan www.hejdaalkoholskador.se

I Halland deltar samtliga kommuner tillsammans med Länsstyrelsen, Polisen, Region Halland, Högskolan och idéburna organisationer m.fl. i arbetet mot langning till ungdomar.

Om IQ:s undersökningar på iq.se.
Fler tips till föräldrar om föräldrafria fester.

 

Kontakt: Linda Wennerholm, Samordnare för ANDT-arbetet i Hallands län.
E-post: linda.wennerholm@lansstyrelsen.se
Telefon: 072 - 540 17 03


Ämnen

Barn, ungdom

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275