När väntetidssiffrorna för samtliga regioner sammanräknats står det klart att Region Kronoberg är en av de regioner som förbättrat tillgängligheten i den specialiserade vården mest. Därmed får regionen totalt ta del av cirka 50 miljoner ur Kömiljarden.

- Våra medarbetare har gjort ett mycket bra arbete under 2019 för att öka tillgängligheten och därmed korta våra köer. Vi har fortfarande mycket arbete kvar att göra, men vi är på god väg. Genom att korta köerna får vi extra statsbidrag som vi kan använda för att korta köerna ännu mer. Det är viktigt att vi fortsätter fokusera på dessa frågor, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Läs hela pressmeddelandetVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt