Genomsnitt antal ofrivilliga delade turer per anställd/år

Under dagens sammanträde i omsorgsnämnden presenteras en ny satsning för ökad kvalitet i omsorgen. Som en del i arbetet mot "topp 30" ska nu verksamheter, enheter och arbetsgrupper årligen kunna ansöka om upp till 300 000 kronor, till lokala förbättringsarbeten.

Syftet med förbättringspengarna är att öka delaktigheten i utvecklingsarbetet. Förhoppningen är att satsningen ska resultera i en vässad verksamhet och kunskapsspridning över enhetsgränser, som följaktligen ger ökad kvalitet för omsorgstagare.

– Många gånger finns fantastiska idéer ute i verksamheten! Det man saknar för att lyfta dem, är många gånger tid och resurser. Nu sjösätter vi därför en satsning på 300 000 kronor där verksamheter, enheter och arbetsgrupper kan ansöka om medel till lokala förbättringsarbeten i omsorgen. Det hela handlar om inflytande och delaktighet för medarbetarna, säger Michael Ländin, ordförande i omsorgsnämnden.

– Vi kan göra det här nu tack vare att vi har en stabil ekonomi. Förhoppningsvis leder idéerna som finns hos våra medarbetare till både nöjdare omsorgstagare och nöjdare personal, fyller Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgen, i.

Förbättringsarbete har fått delade turer att i stort sett försvinna
Omsorgsförvaltningen har tidigare genomfört förbättringsarbeten med hög delaktighet exempelvis för att minimera antalet ofrivilliga delade turer. En projektgrupp arbetade då fram förslag på nya bemanningslösningar. Arbetet har sedan fortsatt utifrån de erfarenheter som kom via projektet, och detta har nu gett resultat.

– Vi ser en mycket positiv utveckling. 21 av våra 27 enheter hade inga ofrivilliga delade turer alls i den senaste mätningen som genomfördes nu i vår. Det är ett resultat som är bättre än alla de tidigare mätningar som har genomförts och som påbörjades år 2015, säger Mattias Ask.

– Vi vet samtidigt att det kan finnas en viss variation under året. Därför kommer nämnden att systematiskt fortsätta följa arbetet med att minska de ofrivilliga delade turerna med en ny mätning i höst, avslutar Michael Ländin.

För mer information, kontakta: 
Mattias Ask, förvaltningschef, omsorgsförvaltningen, tel: 0480-45 05 35
Michael Ländin (S), ordförande i omsorgsnämnden, tel: 0705-94 45 10


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 70 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41