Totalt beviljas 50 bolag stöd, i fyra olika nivåer. Stödet riktar sig till produktionsbolag med kontinuerlig utveckling och produktion av lång spel- och dokumentärfilm.

Stödet är ett led i Filminstitutets åtgärder för att minimera skadeverkningarna för svensk film. Syftet är att bidra till fortsatt kontinuitet av utveckling och produktion av värdefull svensk film trots konsekvenserna av covid-19.

Stödet är dock långt ifrån tillräckligt för att möta det behov som finns i branschen idag. Mindre etablerade talanger på väg att göra sin första långfilm, bolag som till största del sysslat med kortfilm samt flertalet små och nystartade produktionsbolag inkluderas inte. Dessa kategorier är livsviktiga för både branschmiljön och återväxten, viktiga förutsättningar för en framgångsrik svensk film i framtiden.

– Svensk film är i en ekonomisk kris. Vi måste agera fort så de här bolagen överlever även efter hösten. Vi har försökt stärka de bolag som på bästa sätt står för en infrastruktur som uppfyller de politiska målen. Stödet når med andra ord verksamheter som redan är igång, men de som är i en nystartsfas behöver också medel. Vi är medvetna om avgränsningen och har framfört det till regeringen. Vi hoppas på ökat anslag för att även skapa åtgärder till de mindre etablerade produktionsbolagen” säger Anna Serner, vd Filminstitutet.

Stödet har möjliggjorts genom omfördelning av ackumulerade medel från efterhandsstödet PRS, ett stöd vars syfte är att attrahera finansiering av svensk långfilm.

Beviljade kontinuitetsstöd

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19  

För frågor kontakta:
Anna Serner, Vd Filminstitutet
anna.serner@filminstitutet.se  
08-665 12 70

Följ oss på sociala medier:

Facebook_TransparentTwitter_TransparentInstagram_Transparent


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. 
Läs mer: filminstitutet.sesvenskfilmdatabas.seguldbaggen.se 


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Martin Frostberg

Kommunikatör / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34