Vodka ses som en symbol för Ryssland. Professor Alexandr Nemtsov, Rysslands ledande expert på alkoholfrågor, menar att vi i Väst har missförstått ryssarnas förhållande till alkohol. Den 20 december besöker professor Nemtsov Södertörns högskola för en öppen föreläsning. Samma dag arrangeras även en paneldebatt med med experter inom området.Professor Alexandr Nemtsov är Rysslands ledande expert på alkoholfrågor. Södertörns högskola gav nyligen ut hans bok A Contemporary History of Alcohol in Russia.I sin bok visar han att dagens dryckesvanor har formats av politiska beslut de senaste decennierna - Gorbatjovs anti-alkoholkampanjer på 80-talet, Sovjetunionens upplösning och introduktionen av en marknadsekonomi. Resultatet är förfärande. Den situation som nu råder är ny och unik i Rysslands historia. Nemtsov gör i sin bok också utblickar mot andra länder, inte minst Sverige.Föreläsning och paneldebatt

Professor Alexandr Nemtsov är Rysslands ledande expert på alkoholfrågor. Södertörns högskola gav nyligen ut hans bok A Contemporary History of Alcohol in Russia.

I sin bok visar han att dagens dryckesvanor har formats av politiska beslut de senaste decennierna - Gorbatjovs anti-alkoholkampanjer på 80-talet, Sovjetunionens upplösning och introduktionen av en marknadsekonomi. Resultatet är förfärande. Den situation som nu råder är ny och unik i Rysslands historia. Nemtsov gör i sin bok också utblickar mot andra länder, inte minst Sverige.

Föreläsning och paneldebatt

På förmiddagen den 20 december håller professor Nemtsov en föreläsning på Södertörns högskola. Senare samma dag deltar han i en paneldebatt på Läkaresällskapets hus tillsammans med andra experter på området.

Föreläsning "Causes of alcohol abuse in Russia”

När? Den 20 december klockan 10.30-11.15

Var? Lokal MA 648, Södertörns högskola, Flemingsberg

Språk?  Engelska (tolkat från ryska)

Föreläsningen arrangeras av SCOHOST, Södertörns högskola och Södertörns högskolebibliotek.

Paneldebatt “The Alcohol Issue in Russia and Europe”

När? Den 20 december klockan 16.00-17.30

Var? Klubbrummet, Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Språk? Engelska

Panel:

  • Alexandr Nemtsov, Professor of Psychiatry, Head of Department at the Moscow Research Institute of Psychiatry
  • David Leon, Professor of Epidemiology, London School of Hygiene and Tropical Medicine
  • Barbro Westerholm riksdagsledamot, professor emerita, f.d. generaldirektör för Socialstyrelsen
  • Maria Renström ämnesråd, Socialdepartementet
  • Denny Vågerö professor i medicinsk sociologi, Stockholms universitet
  • Moderator: Malcolm Dixelius, f.d. Moskvakorrespondent för SVT

Efter en kort presentation inleds diskussionen. Möjlighet kommer att finnas för publiken att delta i diskussionen och ställa frågor.

Paneldebatten arrangeras av SCOHOST, Södertörns högskola och CHESS, Stockholms universitet/Karolinska institutet.

Anmäl gärna i förväg om ni kommer till debatten.

Kontakt och information:

Olga Kuvaldina olga.kuvaldina@sh.se

Erland Jansson, erland.jansson@sh.se eller 08-608 4105Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876