Timrå kommun har i nio år redovisat goda resultat och ekonomiskt överskott, men sedan 2018 går kommunen med underskott. Framförallt är det inom socialnämndens verksamheter som kostnaderna har ökat och alla förvaltningar ska bidra för att få en budget i balans.

I våras fick kultur- och tekniknämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra en extern genomlysning av lokal- och fastighetskostnader för att framgent ta bättre långsiktiga beslut gällande lokalbehoven genom att kartlägga utbud, behov och föreslå hur resursanvändningen kan optimeras.

Idag redovisar konsultbyrån Norrlands Utredningstjänst rapporten Timrå kommun –Förslag till lokalresursplan med 15 strategiska vägval som kommunstyrelsen tar beslut om vid sammanträdet i september.

Rapporten tar bland annat upp demografiska förändringar de närmaste 10-15 åren och olika behov såsom förskoleplatser och platser på äldreboenden samt antalet elever vid kommunens skolor. Dessutom lyfter de upp behoven av kommunal kärnverksamhet i de fyra kommundelarna.

Med detta som bakgrund föreslår konsultbyrån följande förslag till förändringar av kommunens fastigheter och lokaler för verksamheten:

 1. Anpassa lokalerna i Söråkers skola för fler elever
 2. Sammanslagning av Bergeforsens och Ljustorps skolor vårterminen 2021
 3. Planera för en större förskola i Bergeforsen
 4. Planera för en större förskola vid Böle skola
 5. Planera för en större förskola i Söråker
 6. Planera för en större förskola i Timrådalen
 7. Planera för ett större äldreboende i Böle/Sörberge
 8. Flytta vuxenutbildningen till före detta Värdshuset
 9. Planera för en samlad gymnasieskola år 2022
 10. Fastställ en idrott- och fritidspolitisk strategi
 11. Planera för försäljning av Lögdö bruk
 12. Planera för försäljning av före detta förrådet, Plåtslagarvägen 3
 13. Samordna alla arbetsmarknadsinsatser och samlokalisera eventuellt
 14. Planera för flytt av Kultur- och teknikförvaltningen till brandstationen
 15. Gör en mindre lokalöversyn gällande kontorslokaler i Vivsta

Rapporten till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tar i september ställning till rapporten som underlag för det fortsatta budgetarbetet och vid sammanträdet i oktober redovisar de politiska partierna sina förslag till åtgärder för att få en budget i balans.

Nämnderna får ett uppdrag att fortsatt arbeta vidare med fastighetsutredningen som underlag för åtgärder under de kommande åren för att optimera fastighetsanvändnigen.

Mer information:

Jan Eriksson, förvaltningschef, kultur- och teknikförvaltningen, tfn: 060-16 31 77 


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommun


Bifogade filer

 RapportKontakt