Att minska energianvändningen är sällan högst upp på företagens agendor och kräver både kunskap och engagemang – men för de företag som tar sig an detta arbete kan det ge mycket positiva resultat både för klimatet, konkurrenskraften och deras egen ekonomi. 

klimatet, konkurrenskraften och deras egen ekonomi. 

Med stöd från EU storsatsar nu Energikontor Sydost tillsammans med länsstyrelsen i Kronoberg på företagen i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län, för att de ska kunna driva sitt energiarbete framåt.

”Långt ifrån alla lönsamma energieffektiviseringar genomförs idag, här kan vi stötta företagen att nå längre.”, säger Ulf Hansson, vd på Energikontor Sydost.

Den nya satsningen går ut på att minska de hinder för energieffektivisering som företagen upplever, vilket kommer göras genom att på olika sätt att höja deras kompetens. En bra början är att företagen genomför en energikartläggning, något som de inom ramen för satsningen kan söka bidrag för hos Energimyndigheten. För att få ännu mer kunskap om olika lösningar möjligheter kan de även söka bidrag för utredningar och studier inför energieffektiva investeringar.

En annan del i satsningen är de nätverk som startas nu under vintern. I nätverken kan små och medelstora företag med en energianvändning över 2 gigawattimmar (GWh) delta och få djupare kunskap om energieffektivisering samt om systematiskt och strukturerat energiarbete. Inspirationen till de nya nätverken kommer bland annat från Tyskland där man drivit liknande nätverk som åstadkommit goda resultat.

– Erfarenheten från Tyskland är att de genomförda effektiviseringarna blir dubbelt så stora tack vare nätverken. Det innebär att vi kan förvänta oss minskningar i energikostnader på 10-20 % i snitt, vilket förstås är attraktivt, säger Daniel Hägerby, nätverkskoordinator för Energikontor Sydost i Kalmar län.

Läs mer på http://energikontorsydost.se/noder-och-natverk

För mer information, kontakta

Daniel Hägerby

070-921 60 55, daniel.hagerby@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56