Sveriges småföretagare har i pandemins spår gått igenom ett stålbad under det senaste året. Svensk ekonomi befinner sig, trots den påbörjade vaccineringen och det hopp den medför, i en period av osäkerhet till följd av restriktioner och risken för tilltagande smittspridning. Det är med denna bakgrund Företagarna kommenterar vårbudgeten 2021 - en budget som rätt utformad skulle kunna vara ett första steg mot en återstart.

- Riktiga jobb skapas av växande företag. Under de senaste decennierna har fyra av fem nya jobb skapats av småföretag, men i stället för att sänka kostnaderna och göra det enklare att anställa överger regeringen alltmer arbetslinjen till förmån för bidragslinjen. Så bygger vi inte Sverige starkt och hållbart, säger Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef på Företagarna

Drygt 8 procent av arbetskraften är idag arbetslös – det är historiskt höga siffror. Oaktat regeringens mål om lägst arbetslöshet i EU 2020 ökade arbetslösheten redan innan Coronapandemin och är nu bland de högsta i EU - antalet långtidsarbetslösa är rekordmånga. Samtidigt uppger företagen att brist på kompetens och kostnaden att anställa utgör deras största tillväxthinder.

- En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd, måste inkludera småföretagen och uppmuntra till jobb- och värdeskapande. Ett bättre företagsklimat betyder fler arbetstillfällen, ökat välstånd och nya varor och tjänster som underlättar vardagen för alla, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg 

- Vårbudgeten lämnar mycket att önska när det gäller möjligheterna till återstart för Sveriges företag. Coronakrisen har tvingat regeringen till en rad stöd, men nu krävs långsiktiga reformer som underlättar företagens återstart. Först då kommer tillväxt och jobbskapande ta fart, fortsätter Daniel Wiberg 

Ett avgörande reformområde såväl nu som långsiktigt är kostnaderna för att anställa. Dessa måste minska, i synnerhet för mindre företag. Kostnaden att anställa inkluderar sjuklöneansvar, upprättande av rehabiliteringsplaner och arbetsmiljöregler men också arbetsgivaravgifter. 

- Lägre skatt på arbete uppmuntrar till egenförsörjning och arbete. Regeringens arbetsmarknadspolitik är uppenbart otillräcklig och beskattningen av småföretag måste minska för att främja jobbskapande och tillväxt, avslutar Fredrik Östbom

Kontakt


Alexandra Elias

Pressekreterare

alexandra.elias@foretagarna.se

+46 70 896 00 21

Jimmy Mannung

Pressekreterare

jimmy.mannung@foretagarna.se

0707887410