I tisdags anlände anläggningen från Finland som ska producera både värme och el till Emåmejeriet. Klockan åtta på morgonen lyftes förgasaren på plats i pannrummet bakom mejeriet. Nu står alltså Emåmejeriet i startgroparna för att producera småskalig kraftvärme från biobränsle.

Genom att byta ut den gamla oljepannan mot en kraftvärmeanläggning i mikroskala kommer mejeriet att bli i princip självförsörjande på värme och dessutom kommer lokal el att produceras som täcker delar av elbehovet.Tekniken som används är förgasning med en kapacitet på 40 kW el och 100 kW värme. Vid förbränning av flis bildas gengas, som man sedan använder som bränsle i en motor som genererar både el och värme. Enligt Emåmejeriets vd Patrik Evertsson, kommer anläggningen göra mejeriet nära självförsörjande på värme, och delvis på el. Ur ett ekonomiskt perspektiv beräknas investeringen ha betalat sig om 8–10 år, men det är minst lika viktigt att komma ur oljeberoendet och välja miljöriktigare alternativ. Dessutom kommer flisen från regionala leverantörer vilket stämmer med Emåmejeriets lokala profil.

”Emåmejeriet jobbar med närproducerade mejerivaror och det ligger självklart i linje för vår verksamhet att också ha närproducerad värme och el i vår verksamhet” säger Patrik Evertsson, vd för Emåmejeriet AB.

Att producera både el och värme ger minskade kostnader för elimport men ökad produktion av närproducerad el avlastar även elnätet och minskar sårbarheten vid elavbrott. Att konvertera från fossilbaserad till förnybar uppvärmning och elproduktion är inte bara bra för klimatet utan man främjar också sysselsättningen lokalt.

Emåmejeriet deltar i ett projekt som leds av Energikontor Sydost, där tre olika mindre anläggningar för småskalig kraftvärme ska byggas i sydostregionen och utvärderas. Projektet syfte är att demonstrera som inte ännu har kommersialiserats fullt ut. Genom att demonstrera och dokumentera hela processen från anbud till fulldrift är förhoppningen att fler ser fördelarna och vill investera i småskalig kraftvärme.

För mer information, kontakta

Daniella Johansson

076-86 17 000, daniella.johansson@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56