Energikontoren Sverige bjuder in till en förhandsvisning av utbildningen Energibyggare – en nationell insats för att höja kompetensen bland byggnadsarbetare och installatörer inom energieffektivt byggande och renovering. 

törer inom energieffektivt byggande och renovering. 

Välkommen till Näringslivets hus i Stockholm 9 mars 2016 kl.14.00.

Idag står byggnader och lokaler för en tredjedel av Sveriges energianvändning. Alla led inom byggsektorn behöver bidra för att Sverige ska uppnå rådande energi- och klimatmål. Nya byggnader måste ha mycket låg energianvändning och befintliga byggnaders energianvändning måste sänkas radikalt och nyttja förnybar energi i större utsträckning. Alla yrkesverksamma inom byggsektorn måste därför ha kunskap om vad som krävs av deras och övriga yrkens arbetsinsatser, för att bostäder och lokaler ska bli energieffektiva.
Det är vad utbildningen Energibyggare erbjuder.

Energibyggare är en nationell satsning, framtagen av Energikontoren Sverige tillsammans med ledande aktörer inom svensk byggsektor, med stöd av EU och Energimyndigheten. Energibyggare är ett yrkesöverskridande interaktivt utbildningsmaterial, tillgängligt online från och med 15 mars 2016. Utbildningsmaterialet är tillgänglig för alla utan kostnad. För att bli godkänd Energibyggare behöver man dock genomgå kursen hos en utbildad handledare.

Välkommen på en förhandsvisning av utbildningen Energibyggare

Tid: 9 mars 2016, klockan 14.00–15.00

Plats: Sveriges Byggindustrier, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

För anmälan till förhandsvisningen, maila per-johan.wik@kfsk.se

Bli handledare för Energibyggare och håll en kurs för dina kollegor

För att bli handledare för Energibyggare går man en endags handledarutbildning, som är avgiftsfri. Som handledare förväntas man tillsammans med sina kollegor/anställda gå igenom det webbaserade utbildningsmaterialet, vilket tar cirka fyra timmar. Handledaren har sen möjlighet att registrera sedan godkända deltagare i kompetensdatabasen som är kopplad till ID06, via särskild ansökan.

Handledarutbildningen startar i mitten av mars 2016 på ett antal olika orter i Sverige och kommer att pågå fram till våren 2017. För mer information, gå in på energibyggare.se.

För mer information, kontakta Per-Johan Wik, Energikontoret Skåne, per-johan.wik@kfsk.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56