Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mona Kanaan (S) beslutade i dag att hybridundervisningen för årskurs 7–9 ska fortsätta till och med den 7 maj.

Beslutet innebär att årskurs 7–9 på alla Eskilstunas kommunala grundskolor, förlänger arbetsformen att kombinera när- och distansundervisning till och med den 7 maj 2021.

– Vi har haft en dialog med smittskyddsläkaren på Region Sörmland och har tillsammans med honom tagit fram den här lösningen. Sedan hybridundervisningen infördes har inte lika många elever och medarbetare smittats i våra skolor som under den senare delen av höstterminen, säger Carin Pärlesköld, områdeschef för grundskolan i Eskilstuna kommun.

Om förutsättningarna för att öka elevernas tid för närundervisning i skolan redan före den 7 maj förbättras kan rektor, efter samråd med smittskyddsläkaren, fatta beslut om det. Elever som är i stort behov av att kunna fullgöra sitt skolarbete i skolan ska ges möjlighet till detta. Beslutet gäller inte grundsärskolan.

För mer information, kontakta:
Carin Pärlesköld, områdeschef grundskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun
073-862 89 19, carin.parleskold@eskilstuna.se

Bakgrund

Den 7 januari 2021 fattades brådskande ordförandebeslut om att införa distansundervisning för årskurs 7–9 på Eskilstunas kommunala grundskolor under perioden 11 januari 2021 till och med 24 januari 2021. Beslutet förlängdes den 8 februari att gälla till och med 1 april. Besluten fattades på rekommendation av smittskyddsläkaren.

Hybridundervisning innebär att viss del av undervisningen sker på skolan och viss del på distans. På detta sätt är inte alla elever och all personal i skolan samtidigt. Syftet med beslutet var att skolorna skulle kunna upprätthålla de förebyggande åtgärder som Folkhälsomyndigheten fortsatt rekommenderar grundskolor att göra.

Skolornas förutsättningar för att kunna upprätthålla de förebyggande åtgärder som Folkhälsomyndigheten fortsatt rekommenderar har inte förändrats och efter samråd med smittskyddsläkaren gör förvaltningen bedömningen att skolorna bör fortsätta arbeta efter hybridmodellen till dess att smittan i samhället avtagit.

De elever som har extra behov av att fysiskt vara på skolan för att kunna genomföra sin utbildning kommer erbjudas det av skolan.

Samtliga elever kommer fortsatt erbjudas skolmat varje dag.

Det sker en löpande uppföljning av hur arbetet med att bedriva blandad undervisning fungerar för såväl elever som personal.

 
Kontakt