För att kunna färdigställa filmprojekt som beviljats produktionsstöd från Filminstitutet ges med anledning av covid-19 fortsatt möjlighet att söka utökat stöd.

Stödet är en förlängning av den insats som gjordes 27 mars, då Filminstitutet omfördelade stöd för projekt med planerad inspelningsstart fram till 1 juni. Det kan sökas för del av ökade kostnader till exempel i samband med avbruten, uppskjuten eller förlängd produktion, byte av inspelningsland.

Stödet kan sökas av produktionsbolag som har inspelning eller planerad inspelningsstart juni – oktober 2020, eller pågående postproduktion.

Sök stödet för dokumentär 
Sök stödet för lång spelfilm

Sista dag att söka stödet är första december 2020.

För frågor, kontakta
Annelie Juliusson, administratör Produktionsstöd
annelie.juliusson@filminstitutet.se
08-665 12 32

Magdalena Jangard, chef enheten Produktionsstöd
magdalena.jangard@filminstitutet.se
08-665 11 48

Följ oss på sociala medier:

Facebook_TransparentTwitter_TransparentInstagram_Transparent


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. 
Läs mer: filminstitutet.sesvenskfilmdatabas.seguldbaggen.se 


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Martin Frostberg

Kommunikatör / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34