Kvinnor som ska föda med planerat kejsarsnitt kommer att få sina operationer ombokade. I första hand kommer kliniker i Västra Götaland att hjälpa till, men om dessa inte har möjlighet kommer operationer även att planeras på kvinnokliniker utanför Västra Götaland, till exempel i Småland.

Ultraljudsundersökningar kommer att utföras hela sommaren, men i vissa fall kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset även här att behöva omboka undersökningar till grannkliniker.

Sjukhuset kommer också att reducerar antalet platser på special BB i sommar och flyttar kvarvarande platser till samma vårdplan som övriga BB-avdelningar.

Enheten för specialförlossningar är öppen som vanligt.
Vi gör vissa omdisponeringar på grund av personalbrist under semesterperioden och syftet är att säkra vården.

– Sommaren kommer att bli ansträngd. Därför kommer vi även att samverka med andra förlossningsenheter i vår omnejd när det till exempel gäller planerade och redan tidsutsatta kejsarsnitt. Den här typen av samverkan är vanlig i storstadsregionerna. Syftet är att skapa förutsättningar för att vi alltid ska kunna ta emot kvinnor som har en påbörjad förlossning, säger Margareta Wennergren, verksamhetschef för förlossningsvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Med vänliga hälsningar Ann-Christine Andersson, kanslichef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tfn 031 342 38 01Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000