Fotograf/Källa: J Wallin

Energikontor Sydost har beviljats nästan 800 000 kr för en förstudie om produktion, distribution och användning av förnybar vätgas i Kronobergs län. Finansiärer av projektet är EU:s regionala utvecklingsfond via Strukturfondsdpartnerskapet Småland och öarna, samt Region Kronoberg, Växjö Energi, Växjö kommun och Volvo CE.

Användningen av fossila bränslen i transportsektorn är den enskilt största källan till utsläpp av växthusgaser i Sverige och i Kronobergs län. För att förändra detta behöver vi använda emissionsfria drivmedel som produceras av förnybara energikällor. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria fordon (t.ex. bilar och bussar) där rent vatten är det enda utsläppet.  

I förstudien utreder vi vilka tekniker som är mest lämpliga med hänsyn till tidigare erfarenheter i vår omvärld, intressenter i länet, hållbarhetsaspekter och lokala och regionala förutsättningar och ambitioner.  

Volvo CE, Växjö Energi och Växjö kommun stöder också projektet där ytterligare intressenter bidrar med sin kunskap; Linnéuniversitetet, Småländska Bränslen, Nätverket Tunga fordon, Ljungby kommun och Uppvidinge kommun med flera.

 

För mer information, kontakta 

Energikontor Sydost 
Göran Gustavsson 
0709-216054 
goran.gustavsson@energikontorsydost.se 

Volvo CE 
Rickard Alm 
0470-387666 
rickard.alm@volvo.com 

Växjö Energi 
Julia Ahlrot 
0470-775135 
Julia.ahlrot@veab.se 

Växjö kommun 
Steve Karlsson 
0470-41000 
steve.karlsson@vaxjo.se 

 

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56